thành viên fanpop từ năm January 2008

  • Hoa Kỳ
  • Favorite Movie: Chúa tể những chiếc nhẫn
    Favorite Musician: Caedmon's Call
    Favorite Book or Author: Chúa tể những chiếc nhẫn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

angelic
CommonLawFans trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi..thanks for being my friend... đã đăng hơn một năm qua
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. Thank bạn for adding me. đã đăng hơn một năm qua
smile
JosepineJackson trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks for being my fan. đã đăng hơn một năm qua