Lou | I'm still alive but I'm barely breathing.

thành viên fanpop từ năm March 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 10 clubs Dedicated (10) Die-Hard Fan in 37 clubs Die-Hard (37) Fanatic in 8 clubs Fanatic (8)

thông tin trên tường của tôi

mcewen_girl đã đưa ý kiến …
LOU! How long has it been?! Too damn long. Miss you, boo! :) đã đăng hơn một năm qua
SBTA81 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
For your cool các câu hỏi about Gilmore Girls! :-) đã đăng hơn một năm qua
brucas4ever đã đưa ý kiến …
Lou, don't forget to vote for the BFA's it only takes a một phút
link đã đăng hơn một năm qua