bianca tdifan

thành viên fanpop từ năm April 2009

  • 27 years old
  • Ontario
  • Favorite TV Show: TDI,6TEEN ,TDA
    Favorite Movie: TWILIGHT,TOTAL DRAMA DRAMA DRAMA DRAMA ISLAND(TDA,HELLO FILM SEASON :b)
    Favorite Musician: PARAMORE,PLAIN WHITE TS,JASON MRAZ
    Favorite Book or Author: I DONT READ,AND I HAVE WAAAAY BETTER THINGS TO DO
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Awesomeness145 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
I tình yêu your fanfics! When's the tiếp theo one? đã đăng hơn một năm qua
Duncan-superfan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the props! đã đăng hơn một năm qua
ultimatefredde trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn passed my challenge the điểm thưởng is your marshmellow đã đăng hơn một năm qua