Caoimhe

thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female, 31 years old
  • Belfast (:, Ireland
  • Favorite TV Show: Friends, Father Ted, Gilmore Girls, The Hills, Gossip Girl, ANTM, Big Bang Theory, Amazing Race.
    Favorite Movie: Pirates of the Carribbean, Anchorman, Pride and Prejudice, The Edge of Love, The Proposal, Twilight
    Favorite Musician: Jose Vanders, Kate Nash, Taylor Swift, Muse, Killers, Kasabian, Katy Perry,
    Favorite Book or Author: Probably Kommandant's Girl hoặc Book Thief.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Aiko_chan đã đưa ý kiến …
Hello, do bạn want to subscribe to the page Osamu Mukai?

link đã đăng hơn một năm qua
Madmax560 đã đưa ý kiến …
hi wanna chat with me? đã đăng hơn một năm qua
Wanted_017 đã đưa ý kiến …
heyyyy ;D đã đăng hơn một năm qua