Yes bitches, I'm the villain.

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • Female, 24 years old
  • Sin City, Heaven
  • Favorite TV Show: The Wire
    Favorite Movie: Donnie Darko, Heathers, Wild Strawberries
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

xenriquegrl trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hey! Watz up? đã đăng hơn một năm qua
crying
GaGaBoi đã đưa ý kiến …
bạn never talk to me any thêm kucka. -.- đã đăng hơn một năm qua
GaGaBoi đã bình luận…
Oh and I don't have any yet. I've only heard the UK's entry and it's pretty boring lol. I don't watch the pre-shows from all nations. I just wait until the actual hiển thị itself. O_o hơn một năm qua
october_song trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hello !I just made 2 new clubs.1st is called 'Movies Male Characters' and is about all that crazy,beautiful and smart male characters from movies.2nd is 'Beautiful Pictures' where bạn can add pretty pictures with everything bạn like.Maybe you'll want to visit,join and help them grow up.
link http://www.fanpop.com/spots/beautiful-pictures

Thank you! đã đăng hơn một năm qua