thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Glee!!!!! Supernatural!!!! And Harper's Island!!!! HIMYM, TBBT
    Favorite Movie: Inception
    Favorite Musician: Darren Criss. and Charlene Kaye
    Favorite Book or Author: Đấu trường sinh tử
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

fetchgirl2366 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
xin chào there, stranger. Hadn't heard from bạn in a while. What's going on? đã đăng hơn một năm qua
big smile
Ally_FunnyLove trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn ARE JUST
█▀█░ █░░░█░ █▀▀░ ▄▀▀▄░ ▄▀▀▀▄░ █▀▄▀█░ █▀▀
█▀█░ █░█░█░ █▀░░ ▀▄▄▄░ █░░░█░ █░░░█░ █▀░
█░█░ ▀▄▀▄▀░ █▄▄░ ▀▄▄▀░ ▀▄▄▄▀░ █░░░█░ █▄▄ đã đăng hơn một năm qua
JimmyManceLuvr đã đưa ý kiến về Homework Help
I really hate asking for this but its my only shot. I'll be glad to do skype tutoring, just send me a message on here and I'll give bạn a skype. English, writing, Algebra, Spanish... but I need to fund studying in Spain... so if bạn like the tutoring session, please visit here and donate

link đã đăng hơn một năm qua