Triscia Gott

thành viên fanpop từ năm November 2008

  • Female, 28 years old
  • New Hampshire
  • Favorite TV Show: The Vampire Diaries, Supernatural, 10 Things I Hate About You, Primeval, Ghostwhisperer, Legend of the Seeker,
    Favorite Movie: AVATAR, Alice - Syfy movie, Alice In Wonderland - Disney, Titanic, Hocus Pocus, The Nightmare Before Christmas, New Moon
    Favorite Musician: Backstreet Boys, Travis Garland, Jonas Brothers, Justin Bieber,
    Favorite Book or Author: Twilight Saga, The Vampire Diaries, The Night World, Alice's Adventures in Wonderland
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hettycool đã đưa ý kiến …
Hi plz will bạn tham gia my twilight cast and character spot cause we are trying to get at least 100 những người hâm mộ here is the link= link đã đăng hơn một năm qua
cool
logan789 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
i give u 100 prop!! đã đăng hơn một năm qua
cool
logan789 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
nice pictures!! đã đăng hơn một năm qua