thành viên fanpop từ năm December 2013

  • Male
  • United States Virgin Islands
  • Favorite TV Show: The Big Bang Theory
    Favorite Movie: The two John Wick phim chiếu rạp
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SentinelPrime89 đã đưa ý kiến về John Wick
Isn’t it about time for a John Wick 3 trailer and poster? Movie comes out in at least four months. đã đăng cách đây 4 ngày
SentinelPrime89 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Humphrey and Kate never should’ve become parents. They were honestly better off as lovers. đã đăng cách đây 5 ngày
Imagine7197 đã bình luận…
Yea. cách đây 5 ngày
KnudsonBlitz đã bình luận…
Agreed cách đây 5 ngày
Kishin_Kira đã bình luận…
Kate to me is the dumb blonde of wolves. Shes good at sports (hunting) but dumb in pretty much anything else. Shes really not that smart if bạn think about it. cách đây 4 ngày
KnudsonBlitz đã bình luận…
Your right, I never thought about it that way. cách đây 4 ngày
SentinelPrime89 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
*prods Lilly with a stick* Hellooooooooooooo?????????? đã đăng cách đây 3 tháng