Max

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Male, 26 years old
  • United States, Oregon
  • Favorite TV Show: To much to danh sách
    Favorite Movie: To much to danh sách but I do tình yêu Alpha and Omega
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

WolfFreeland đã đưa ý kiến …
My Best Alpha and Omega Sequel is A&O The Legend of the Sawtooth Cave. Because it looks just as good as the 1st one :) đã đăng cách đây một tháng 1
Chidori1334 đã bình luận…
nice cách đây một tháng 1
Chidori1334 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
I uploaded my reaction on Stardust app for A&O1 and A&O2 so far đã đăng cách đây một tháng 1
Chidori1334 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
I’m planning to make a “Alpha and Omega in the nutshell” video on following the 1st movie đã đăng cách đây 2 tháng
Kishin_Kira đã bình luận…
k cách đây 2 tháng
Chidori1334 đã bình luận…
I need suggestions on trích dẫn from the 1st movie but thêm comedy like in a way cách đây 2 tháng