Max

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Male, 27 years old
  • United States, Oregon
  • Favorite TV Show: To much to danh sách
    Favorite Movie: To much to danh sách but I do tình yêu Alpha and Omega
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Chidori1334 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
got 3 chapters (prologue & 2 chapters) recorded on my voice memo on making the audio drama video on đọc the actual A&O novel đã đăng cách đây 4 ngày
Chidori1334 đã bình luận…
heres alittle spoiler on what I read so far: remember Rebia & Janice? they actually got speaking roles at the scene when they were eating berries in the beginning cách đây 4 ngày
Chidori1334 đã bình luận…
in the movie: they don’t speak they just smile cách đây 4 ngày
KnudsonBlitz đã bình luận…
I forgot about the novel cách đây 4 ngày
Chidori1334 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
happy thanksgiving fellow A&O những người hâm mộ đã đăng cách đây 21 ngày
KnudsonBlitz đã bình luận…
bạn too! cách đây 21 ngày
Chidori1334 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
can’t believe A&O is 8 ysars old now, man time flies đã đăng cách đây một tháng 1
KnudsonBlitz đã bình luận…
I know... cách đây một tháng 1