Max

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Male, 27 years old
  • United States, Oregon
  • Favorite TV Show: To much to danh sách
    Favorite Movie: To much to danh sách but I do tình yêu Alpha and Omega
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Timothy5496 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hello from India đã đăng cách đây 7 ngày
Chidori1334 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
happy valentines, gonna actually watch the 1st movie as a celebration đã đăng cách đây 9 ngày
doubletrouble7 đã đưa ý kiến …
hi chidori1334,i'm tori aka doubletrouble here well bạn like family guy?
that's my yêu thích hiển thị but i prefer classic episodes instead?
my yêu thích character is stewie and brian griffin.
i tình yêu alpha and omega i tình yêu oldies but goodies since i was a child in the 80's.
bye now-tori đã đăng cách đây một tháng 1