Max

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Male, 26 years old
  • Warm Springs, Oregon
  • Favorite TV Show: To much to danh sách
    Favorite Movie: To much to danh sách
    Favorite Book or Author: not much of a novel reader but does manga count?
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Chidori1334 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
https://youtu.be/kUuxbairHps

We need thêm of these kind of video đã đăng cách đây 5 giờ
Chidori1334 đã bình luận…
Theres only like 3 of these which 2 are âm nhạc video cách đây 5 giờ
Chidori1334 đã bình luận…
This makes it the 3rd cách đây 5 giờ
TimberHumphrey đã bình luận…
that was great XD cách đây 5 giờ
Chidori1334 đã bình luận…
Yeah though I think cầu vồng Dash is thêm suitable idk if she matches garth but shes thêm like Kate type cách đây 5 giờ
Chidori1334 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
They should make a DVD box set of the franchise đã đăng cách đây 10 giờ
Chidori1334 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
https://youtu.be/TSYJ3pQ_nos

One of my irl former Những người bạn & I once mentioned about the ngẫu nhiên ideas they would make and that video was one of them he predicted, he was all "whats next? Travel in outer space" đã đăng cách đây 3 ngày