Max

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Male, 26 years old
  • United States, Oregon
  • Favorite TV Show: To much to danh sách
    Favorite Movie: To much to danh sách but I do tình yêu Alpha and Omega
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cake
Chidori1334 đã đưa ý kiến …
my Birthday is coming up in 12 days đã đăng cách đây một ngày 1
WolfFreeland đã đưa ý kiến …
My Best Alpha and Omega Sequel is A&O The Legend of the Sawtooth Cave. Because it looks just as good as the 1st one :) đã đăng cách đây 3 tháng
Chidori1334 đã bình luận…
nice cách đây 3 tháng
Chidori1334 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
I uploaded my reaction on Stardust app for A&O1 and A&O2 so far đã đăng cách đây 3 tháng