thêm hình ảnh

Alpha và Omega Hình ảnh

thêm video

Alpha và Omega Video

tạo phiếu bầu

Alpha và Omega Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Kate
63%
its so hard to choose
38%
người hâm mộ lựa chọn: Kate
100%
0%
hòa!
Alpha
33%
Omega
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: no
57%
43%
thêm alpha và omega số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Alpha và Omega Các Câu Trả Lời

3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
7 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm alpha và omega các câu trả lời >>  
viết bài

Alpha và Omega Các Bài Viết

thêm alpha và omega các bài viết >>  

Alpha và Omega đường Dẫn

thêm alpha và omega đường dẫn >>  

Alpha và Omega tường

TimberHumphrey đã đưa ý kiến …
the hate on The Last Jedi in a nutshell:
"this new direction was awful", "Rey's the definition of a Mary Sue", "the comedy sucks", "the movie lacks actions" (seriously tho, i don't get that one at all), "Rian Johnson destroyed Luke", "the tổng thể tone sucked" and "Rian Johnson can go to hell!" đã đăng cách đây một giờ 1
HumphreyWolfMan đã đưa ý kiến …
I hate the freaking FCC. đã đăng cách đây 12 giờ
TimberHumphrey đã đưa ý kiến …
the FCC sự bỏ phiếu to repeal the rules of net neutrality. all we can do now is hope and pray the congress says no đã đăng cách đây 18 giờ