thêm hình ảnh

Naruto Hình ảnh

thêm video

Naruto Video

thêm câu hỏi

Naruto Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm naruto các câu trả lời >>  
viết bài

Naruto Các Bài Viết

thêm naruto các bài viết >>  

Naruto đường Dẫn

thêm naruto đường dẫn >>  

Naruto tường

smile
Englandrules83 đã đưa ý kiến …
Hi all I am new here too and I joined today. I like Naruto eventhough it isn't my number one fave anime and manga đã đăng cách đây 2 tháng
Sparklefairy375 đã bình luận…
Hello! ^•^ cách đây 2 tháng
candylover246 đã bình luận…
'sup ✌ cách đây 2 tháng
SunoKyuubi đã đưa ý kiến …
So I have no Những người bạn and I'm new so Hi all đã đăng cách đây 3 tháng
LeeforHokage đã đưa ý kiến …
xin chào guys I'm new here and have no Những người bạn :(. đã đăng cách đây 4 tháng
candylover246 đã bình luận…
*sees your username* Heyy we can definitely be Những người bạn dude 👌 cách đây 4 tháng