Karl Shirley

thành viên fanpop từ năm March 2016

  • Male
  • Lillian, Alabama
  • Favorite TV Show: The Lion Guard, Batman,Spider-Man, Kung Fu Panda:Legends of Awesomeness,TaleSpin, Once Upon a Time
    Favorite Movie: The Lion King Movies, Dc Movies, Marvel Movies, Kung Fu Panda Movies, Pirates of the Caribbean Movies, The Jungle Book, Ice Age phim chiếu rạp
    Favorite Musician: Elton John, Michael Jackson, Elvis Presley, Skillet
    Favorite Book or Author: The Lion King:Six New Adventures,Harry Potter,Lord of the Rings,J. K. Rowling,The Wizard of Oz,Charlie and the Sô cô la Factory,The Jungle Book
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mrcodegeass trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi. đã đăng cách đây 17 ngày
Tripod75 đã bình luận…
Hi, how are bạn doing? cách đây 17 ngày
smile
Renegade1765 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for the fave, đã đăng cách đây 28 ngày
Tripod75 đã bình luận…
You're welcome. cách đây 28 ngày
kingcesar67 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hey! :D đã đăng cách đây một tháng 1
Tripod75 đã bình luận…
Hey. cách đây một tháng 1