thêm hình ảnh

My Little Pony - Friendship is Magic Hình ảnh

thêm video

My Little Pony - Friendship is Magic Video

tạo phiếu bầu

My Little Pony - Friendship is Magic Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Starlight Glimmer
Starlight Glimmer
67%
Tempest Shadow
33%
người hâm mộ lựa chọn: Better
Better
73%
It stayed the same
18%
người hâm mộ lựa chọn: "I'm assaulting him with cake."
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: rượu làm bằng trái táo, rượu làm bằng trái táo, applejack
27%
20%
người hâm mộ lựa chọn: a main character
62%
23%
thêm my little pony - friendship is magic số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

My Little Pony - Friendship is Magic Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
thêm my little pony - friendship is magic các câu trả lời >>  
viết bài

My Little Pony - Friendship is Magic Các Bài Viết

thêm my little pony - friendship is magic các bài viết >>  

My Little Pony - Friendship is Magic đường Dẫn

thêm my little pony - friendship is magic đường dẫn >>  

My Little Pony - Friendship is Magic tường

TimberHumphrey đã đưa ý kiến …
wow! this place is like super dead. where is everybody? đã đăng cách đây 16 ngày
tinkerbell66799 đã đưa ý kiến …
Oof haven't been on here in a long time.
How has everyone been doing? Also what did everyone think of season 7? I haven't seen it yet so I wanted some expert opinions XD đã đăng cách đây một tháng 1
triq267 đã bình luận…
I loved s7. Great opener, great season arc, great finale, lots of world-building and lore, dashie and táo, apple parents, character development, returning characters, basically everything i wanted. cách đây một tháng 1
TimberHumphrey đã bình luận…
personally, it's my yêu thích season of the hiển thị cách đây một tháng 1
TimberHumphrey đã đưa ý kiến …
am i the only one who thinks the Season 1 finale was a little.... underwhelming? i mean, yeah. i know the season was basically building up to the Grand Galloping Gala, but i was expecting a lot more. it wasn't a terrible finale at all. i just expected a little thêm outta it đã đăng cách đây một tháng 1