thêm hình ảnh

ngẫu nhiên Hình ảnh

thêm video

ngẫu nhiên Video

tạo phiếu bầu

ngẫu nhiên Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: pizza, bánh pizza, bánh pizza
pizza, bá nh pizza, bánh pizza, bánh pizza
75%
Sushi
25%
người hâm mộ lựa chọn: black
25%
21%
người hâm mộ lựa chọn: can a chó cái, chó cái, bitch get a donut?
44%
22%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Ian Somerhaulder
72%
28%
thêm ngẫu nhiên số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
8 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
6 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm ngẫu nhiên các câu trả lời >>  
viết bài

ngẫu nhiên Các Bài Viết

thêm ngẫu nhiên các bài viết >>  

ngẫu nhiên đường Dẫn

thêm ngẫu nhiên đường dẫn >>  

ngẫu nhiên tường

Mauserfan1910 đã đưa ý kiến …
I get the ngày off. I don't work today and mom still insists on taking Melody for the day. I get the feeling I'm going to have to fight her to get my daughter back đã đăng cách đây 2 giờ
sunny
1012jackson đã đưa ý kiến …
Just because we hurt inside and out, doesn't mean pain shouldn't be natural hoặc normal. We all get hurt. Mentally, literally, and emotionally. But that doesn't mean we're weak. And it won't last forever. Just like how the song goes, pain makes bạn a believer. Some good things even come from pain đã đăng cách đây 5 giờ
2ntyOnePilots đã đưa ý kiến …
“Scars are promises that it gets better. I’m still here....I’m st8ll here”
-Ember Soul, Silence The Người sói
(Tbh Not so sure about the scar thing...) đã đăng cách đây 9 giờ