thêm hình ảnh

Người vận chuyển Hình ảnh

thêm video

Người vận chuyển Video

tạo phiếu bầu

Người vận chuyển Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Sentinel Prime
Sentinel Prime
52%
Dylan Gould
17%
người hâm mộ lựa chọn: Optimus
36%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Snarl
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Người vận chuyển Prime
Ngườ i vậ n chuyể n Prime
52%
Ngườ i vậ n chuyể n Generation 1
38%
người hâm mộ lựa chọn: Bumblebee
30%
22%
thêm người vận chuyển số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Người vận chuyển Các Câu Trả Lời

2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
6 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
14 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm người vận chuyển các câu trả lời >>  
viết bài

Người vận chuyển Các Bài Viết

thêm người vận chuyển các bài viết >>  

Người vận chuyển đường Dẫn

thêm người vận chuyển đường dẫn >>  

Người vận chuyển tường

zzz
Raven-Wind đã đưa ý kiến …
Well I officially need recharge before I glitch! I am so excited my Người vận chuyển club at school is going to hang out at the school disco tomorrow! đã đăng hơn một năm qua
Primeysgirl đã đưa ý kiến …
Hello tiny humans. I am back from Cybertron. Just had to talk to to the council.
Optimus Prime đã đăng hơn một năm qua
Primeysgirl đã đưa ý kiến …
Oops I ment to say drink. Not Frank. My bad.
Optimus Prime đã đăng hơn một năm qua