thêm hình ảnh

X-Men Hình ảnh

thêm video

X-Men Video

tạo phiếu bầu

X-Men Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Joined the X-men in Purple
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Famke Janssen (X-Men 1-3)
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Avengers Academy
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Kidnapped bởi Arcade
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 9 - 11 years old
44%
38%
thêm x-men số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

X-Men Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm x-men các câu trả lời >>  
viết bài

X-Men Các Bài Viết

thêm x-men các bài viết >>  

X-Men đường Dẫn

thêm x-men đường dẫn >>  

X-Men tường

XMCyclops đã đưa ý kiến …
X-men Forever đã đăng cách đây 8 tháng
x-menobsessed26 đã đưa ý kiến …
I'm sorry to announce that "X-Men of the Week" has come to an end. Please see the diễn đàn topic for thêm information. đã đăng hơn một năm qua
cake
x-menobsessed26 đã đưa ý kiến …
Happy 25th Birthday to "X-Men: The Animated Series", whose first episode premiered on October 31st, 1992! đã đăng hơn một năm qua