I am bigger. I am badder. And I got a bat.

thành viên fanpop từ năm April 2007

  • Female, 29 years old
  • Favorite TV Show: Black Donnellys. Sons of Anarchy.
    Favorite Movie: Dazed & Confused. Igby Goes Down.
    Favorite Musician: I Am Ghost. Operator. Percival.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 69 clubs Dedicated (69) Die-Hard Fan in 215 clubs Die-Hard (215) Fanatic in 48 clubs Fanatic (48) Super Fan in 2 clubs Super (2)

thông tin trên tường của tôi

mischievous
misanthrope86 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I see what bạn did there with your GreyTroy thông tin các nhân look. đã đăng cách đây 12 ngày
DarkSarcasm đã bình luận…
If bởi 'what I did there' bạn mean 'chose the only banner that matched the new biểu tượng I wanted', then... well... =P cách đây 12 ngày
wink
drewjoana trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hands down, Glenn Howerton spot is freaking sexy now. Just Perfect.
Cheers for that! đã đăng cách đây 13 ngày
DarkSarcasm đã bình luận…
=D cách đây 13 ngày
laugh
SherlockStark trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
A+ comment! link đã đăng cách đây 27 ngày
DarkSarcasm đã bình luận…
We were all thinking it. XD cách đây 27 ngày