What is dead may never die. But kill the bastards anyway.

thành viên fanpop từ năm April 2007

  • Female, 30 years old
  • Favorite TV Show: Black Donnellys. Sons of Anarchy.
    Favorite Movie: Dazed & Confused. Igby Goes Down.
    Favorite Musician: I Am Ghost. Operator. Percival.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 72 clubs Dedicated (72) Die-Hard Fan in 232 clubs Die-Hard (232) Fanatic in 50 clubs Fanatic (50) Super Fan in 2 clubs Super (2)

thông tin trên tường của tôi

heart
Ranty-cat trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thanks!! đã đăng cách đây 7 ngày
Ranty-cat trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hey, liked your bài viết on how to get rid of chat bar. Thanks! Actually, I like most of your comments. I have been following your các bình luận and các câu trả lời for quite awhile now. bạn are awesome. Would bạn like to answer my câu hỏi here : link đã đăng cách đây 12 ngày
Ranty-cat đã bình luận…
bạn can answer it here if bạn want to. cách đây 12 ngày
BelleRose829 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
edgy đã đăng cách đây một tháng 1