⚡️💥 Ms. De Vil 💥⚡️

thành viên fanpop từ năm August 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 12 clubs Dedicated (12) Die-Hard Fan in 45 clubs Die-Hard (45) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

Scroogefan1867 đã đưa ý kiến …
Hi, I saw your Don Rosa Scrooge video. I completely disagree with the entire video but that is also what I admired about it. Despite it all, bạn still gave your honest opinion no matter how dumb it sounded to many các lượt xem and for that bạn have my deepest respect and earned yourself a supporter. đã đăng cách đây 21 giờ
BelleRose829 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I haven't seen bạn for a minute! đã đăng cách đây 12 ngày
smile
makintosh trao các điểm thưởng cho tôi về my images
🌻🌸😊🌻🌸😊🌻🌸Have A Lovely Weekend🌻🌸😊🌻🌸😊🌻🌸 đã đăng cách đây 16 ngày
makintosh đã bình luận…
your user biểu tượng is the cutest thing ever 😊🌻 cách đây 16 ngày