⚡️💥 Ms. De Vil 💥⚡️

thành viên fanpop từ năm August 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 12 clubs Dedicated (12) Die-Hard Fan in 45 clubs Die-Hard (45) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. I hope that bạn have a wonderful weekend. đã đăng cách đây 2 tháng
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for adding me. đã đăng cách đây 2 tháng
big smile
cruella đã đưa ý kiến về Kataralover's Fanclub
Joined! đã đăng cách đây 3 tháng