⚡️💥 Ms. De Vil 💥⚡️

thành viên fanpop từ năm August 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 11 clubs Dedicated (11) Die-Hard Fan in 46 clubs Die-Hard (46) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

Scroogefan1867 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thank bạn so much for all bạn have done for the Uncle Scrooge McDuck người hâm mộ club and the Ducktales người hâm mộ club. bạn truly are the number one dime of both clubs. đã đăng cách đây 13 ngày
cruella đã bình luận…
Thanks cách đây 40 phút
Scroogefan1867 đã đưa ý kiến …
Hi, I saw your Don Rosa Scrooge video. I completely disagree with the entire video but that is also what I admired about it. Despite it all, bạn still gave your honest opinion no matter how dumb it sounded to many các lượt xem and for that bạn have my deepest respect and earned yourself a supporter. đã đăng cách đây 2 tháng
cruella đã bình luận…
Thank you. cách đây 2 tháng
BelleRose829 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I haven't seen bạn for a minute! đã đăng cách đây 2 tháng