⚡️💥 Ms. De Vil 💥⚡️

thành viên fanpop từ năm August 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 12 clubs Dedicated (12) Die-Hard Fan in 45 clubs Die-Hard (45) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

big smile
cruella đã đưa ý kiến về Kataralover's Fanclub
Joined! đã đăng cách đây 9 ngày
heart
KiraDiane đã đưa ý kiến …
Finally someone who appreciates Cruella like I do! <3 đã đăng cách đây 26 ngày
cruella đã bình luận…
Thanks! She is awesome! cách đây 26 ngày
Seanthehedgehog trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Whoa. That's a sweet background. đã đăng cách đây 3 tháng
cruella đã bình luận…
Thanks! cách đây 3 tháng