CutiePie1112 Sweet Style

thành viên fanpop từ năm June 2018

  • Female, 17 years old
  • Vratsa, Bulgaria
  • Favorite TV Show: màu hồng, hồng Panther, My Little Pony: Friendship Is Magic, DuckTales, Count Duckula, My Little Pony: Equestria Girls, Danger chuột
    Favorite Movie: My Little Pony: The Movie, màu hồng, hồng Panther,Trolls
    Favorite Book or Author: màu hồng, hồng Panther,Trolls
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

CutiePie1112 đã đưa ý kiến …
In fact my các bức ảnh and video are the best because I enjoy to watch when I was a child only in every childhood! Anyways my special ngày is interesting! đã đăng cách đây 8 ngày
CutiePie1112 đã đưa ý kiến …
However this is my chance to make sure is one of my các câu lạc bộ so each club to write something about these days! đã đăng cách đây 8 ngày
For example my bức ảnh sent bởi this club! đã đăng cách đây 8 ngày