My Wall

Previous
heart
cruella đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
xin chào guys is anybody interested in doing some thêm of the hình ảnh for the Meet The DP những người hâm mộ article? We still have about half of them that need to be done.

link đã đăng cách đây 15 ngày
KataraLover đã đưa ý kiến …
Merry Christmas! đã đăng cách đây 25 ngày
cruella đã bình luận…
Merry giáng sinh to bạn too! cách đây 25 ngày
smile
makintosh trao các điểm thưởng cho tôi về my images
your xmas biểu tượng is adorable 💖 đã đăng cách đây một tháng 1
cruella đã bình luận…
Thank you. cách đây 29 ngày
big smile
cruella đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
xin chào guys, still looking for thêm những người hâm mộ to participate in the Meet the DP những người hâm mộ article! Check out the diễn đàn if you’re interested!

link đã đăng cách đây một tháng 1
heart
cruella đã đưa ý kiến về những nhân vật của Walt Disney
xin chào fellow Disney fans, the Meet the DP những người hâm mộ Of 2018 bài viết diễn đàn is now open! Check it out if you’re interested.

link đã đăng cách đây một tháng 1
smile
cruella đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
xin chào guys the Meet the DP những người hâm mộ Of 2018 bài viết diễn đàn is now open!

link đã đăng cách đây một tháng 1
Bluebell-in-May đã bình luận…
Yasss!!!! cách đây một tháng 1
MalloMar đã bình luận…
Thank you! cách đây một tháng 1
Sparklefairy375 đã bình luận…
Nice! cách đây một tháng 1
AdelitaI đã bình luận…
Hooray! I was afraid I will miss it! cách đây một tháng 1
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. I hope that bạn have a wonderful weekend. đã đăng cách đây 4 tháng
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for adding me. đã đăng cách đây 4 tháng
big smile
cruella đã đưa ý kiến về Kataralover's Fanclub
Joined! đã đăng cách đây 5 tháng
heart
KiraDiane đã đưa ý kiến …
Finally someone who appreciates Cruella like I do! <3 đã đăng cách đây 5 tháng
cruella đã bình luận…
Thanks! She is awesome! cách đây 5 tháng