My Wall

Previous
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. I hope that bạn have a wonderful weekend. đã đăng cách đây một tháng 1
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for adding me. đã đăng cách đây một tháng 1
big smile
cruella đã đưa ý kiến về Kataralover's Fanclub
Joined! đã đăng cách đây 2 tháng
heart
KiraDiane đã đưa ý kiến …
Finally someone who appreciates Cruella like I do! <3 đã đăng cách đây 3 tháng
cruella đã bình luận…
Thanks! She is awesome! cách đây 3 tháng
Seanthehedgehog trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Whoa. That's a sweet background. đã đăng cách đây 6 tháng
cruella đã bình luận…
Thanks! cách đây 6 tháng
JungleQueen13 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your Mickey/Minnie icon! đã đăng cách đây 6 tháng
cruella đã bình luận…
Thank bạn ❤️ cách đây 6 tháng
KataraLover trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Beautiful new biểu tượng đã đăng cách đây 6 tháng
cruella đã bình luận…
Thanks. <3 cách đây 6 tháng
heart
Sparklefairy375 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Pretty biểu tượng ♥ đã đăng cách đây 6 tháng
Sparklefairy375 đã bình luận…
oh yeah, tiếp theo theme for CAMH icon: animal heroine cách đây 6 tháng
cruella đã bình luận…
Thank you. :) cách đây 6 tháng
tiffany88 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank you! tiếp theo theme: Flower(s) đã đăng cách đây 7 tháng
smile
anukriti2409 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Congrats on winning Round 4 for Valentine's Special biểu tượng Contest! đã đăng cách đây 7 tháng
cruella đã bình luận…
Thank bạn cách đây 7 tháng