thêm hình ảnh

Villains Hình ảnh

thêm video

Villains Video

thêm câu hỏi

Villains Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm villains các câu trả lời >>  
viết bài

Villains Các Bài Viết

thêm villains các bài viết >>  

Villains đường Dẫn

thêm villains đường dẫn >>  

Villains tường

Karoii-chan đã đưa ý kiến …
Is it alright to cheer for the villain, rather than the hero, during fight scenes? 'Cause that's what I always do. xD đã đăng hơn một năm qua
SilentForce đã bình luận…
Nothing wrong with that XD hơn một năm qua
Karoii-chan đã bình luận…
Agreed. =3 hơn một năm qua
zanhar1 đã đưa ý kiến …
It's been a while since I've come here. But let me tell ya, I really like the banner. Specifically the right corner of the banner. đã đăng hơn một năm qua
meh
XxNerdQueenxX đã đưa ý kiến …
It really annoys me when people say they hate villains because they're villains. bạn wouldn't have a plot without one. đã đăng hơn một năm qua