thành viên fanpop từ năm January 2015

  • Female, 32 years old
  • NY
  • Favorite Musician: Shakira
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

steph86 đã đưa ý kiến về Lucy Liu
Happy Birthday! đã đăng cách đây 11 ngày
smile
steph86 đã đưa ý kiến về Alexandra Daddario
She has very stunning looks. đã đăng cách đây một tháng 1
smile
steph86 đã đưa ý kiến về wwe Former Diva Ivory
Congrats to Ivory getting into the Hall of Fame. đã đăng cách đây 10 tháng