thành viên fanpop từ năm January 2015

  • Female, 32 years old
  • NY
  • Favorite Musician: Shakira
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
steph86 đã đưa ý kiến về wwe Former Diva Ivory
Congrats to Ivory getting into the Hall of Fame. đã đăng cách đây 8 tháng
big smile
steph86 đã đưa ý kiến về Shakira
Happy Birthday, Shakira! đã đăng cách đây 8 tháng
cake
steph86 đã đưa ý kiến về Sara Malakul Lane
Happy birthday, Sara! đã đăng cách đây 8 tháng