thêm hình ảnh

The walking dead Hình ảnh

thêm video

The walking dead Video

tạo phiếu bầu

The walking dead Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Tom Payne (Jesus)
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: He’s bragging
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
60%
40%
thêm the walking dead số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

The walking dead Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm the walking dead các câu trả lời >>  
viết bài

The walking dead Các Bài Viết

thêm the walking dead các bài viết >>  

The walking dead đường Dẫn

thêm the walking dead đường dẫn >>  

The walking dead tường

WolfFreeland đã đưa ý kiến …
Can’t believe there’s only 8 Seasons :o đã đăng cách đây 3 tháng
Canada24 đã đưa ý kiến …
Don't read the comics as a Carol fan.. Her orginal counterpart is a frggin idiot. đã đăng cách đây 6 tháng
Simmeh đã bình luận…
That's true. Her comic version was suicidal and her TV version is a badass psychopath. cách đây 2 tháng
Canada24 đã đưa ý kiến …
What do most people see in Daryl? He's never been that interesting too me đã đăng cách đây 7 tháng
Canada24 đã bình luận…
I'm honestly curious.. This isn't hating cách đây 7 tháng
Simmeh đã bình luận…
I used to like Daryl... but not so much anymore. I don't hate him, but they're ruining his character. They're ruining the entire hiển thị and making major characters want to leave. The hiển thị really IS The Walking Dead now. cách đây 2 tháng