thêm hình ảnh

Harry Potter Hình ảnh

thêm video

Harry Potter Video

tạo phiếu bầu

Harry Potter Số Phiếu Bầu

hòa!
34%
34%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ quote: bạn are just as sane as i am
45%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ house: hufflepuff
50%
42%
hòa!
36%
36%
hòa!
29%
29%
thêm harry potter số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Harry Potter Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm harry potter các câu trả lời >>  
viết bài

Harry Potter Các Bài Viết

thêm harry potter các bài viết >>  

Harry Potter đường Dẫn

thêm harry potter đường dẫn >>  

Harry Potter tường

kelseyjayne25 đã đưa ý kiến …
I had a dream that Dumbledore had 2 daughters and a son and he abused one daughter and one son with magic, while favoring the other daughter. I didn't like this dream đã đăng cách đây 2 tháng
Pensieve_Seeker đã đưa ý kiến …
Hufflepuff

Head of House, Professor Sprout, teaches herbology.
Dormitories are near the kitchens.

Hufflepuff, hoặc should it be Huff le puff, sounds like the House of Stoners. đã đăng cách đây 7 tháng
mrs_malfoy_OG đã đưa ý kiến …
anyone else đọc harry potter for the 1000000th time?! đã đăng cách đây 7 tháng
Helllllllooo đã bình luận…
yep cách đây 7 tháng