thêm hình ảnh

The Big Bang Theory Hình ảnh

thêm video

The Big Bang Theory Video

tạo phiếu bầu

The Big Bang Theory Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Sheldon!
Sheldon!
94%
Raj!
6%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ the smurfs
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ maid sheldon
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: ★ bạn are not exactly a nerd, but bạn have a solid knowledge of geeky subjects
29%
21%
người hâm mộ lựa chọn: The Hofstadters
88%
12%
thêm big bang theory số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

The Big Bang Theory Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm big bang theory các câu trả lời >>  
viết bài

The Big Bang Theory Các Bài Viết

thêm the big bang theory các bài viết >>  

The Big Bang Theory đường Dẫn

thêm big bang theory đường dẫn >>  

The Big Bang Theory tường

James502 đã đưa ý kiến …
What Big Bang Theory season is the best? đã đăng cách đây 11 tháng
BigBangMad2005 đã đưa ý kiến …
Lenard is the best đã đăng cách đây 11 tháng
James502 đã bình luận…
Sheldon is the Best! cách đây 11 tháng
laugh
SentinelPrime89 đã đưa ý kiến …
Bazinga! đã đăng hơn một năm qua