tạo phiếu bầu

The Big Bang Theory Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị the big bang theory số phiếu bầu (1-100 of 1581)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: ➸ i just watch reruns so i'm not in charge, dude
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ sheldon's enemies danh sách
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ thursday {it's pizza, bánh pizza, bánh pizza night 🍕 unless it's anything can happen thursday}
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ soft kitty warm kitty when sick
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ sheldon + mèo
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ penny penny penny {sheldon's 3-knock rule}
60%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ sure. it could be fun!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Penny
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Christine Baranski (Jim Parsons)
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ I've already watched the first 2 seasons
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 👽 Penny won an Oscar
43%
14%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ➸It doesn't bother me. I'm sure he will find true
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ {Howard + Bernadette} + Rajesh
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Lenny + Amy
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Lenny + Sheldon
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Oh, hi! Oh, okay, well, guess I’m your new neighbour, Penny
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Agreed, what’s your point?
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ I want bạn to know in my way, I tình yêu bạn all. And I tình yêu you. Thank bạn
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Do a rewatch of the whole series.
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: The Stockholm Syndrome
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: The tình yêu Spell Potential
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: The Maternal Conclusion
67%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: The Zarnecki Incursion
67%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: The Thespian Catalyst
67%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: The Shiny Trinket Maneuver
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: The Opening Night Excitation
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: The VCR Illumination
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: The Ornithophobia Diffusion
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: The Prom Equivalency
50%
25%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: The Middle Earth Paradigm
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Holographic Excitation
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: The Re-Entry Minimization
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: The Barbarian Sublimation
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: The Wedding Gift Wormhole
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ The Electric Can Opener Fluctuation [3x01]
60%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Definitely. I loved every một phút
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ We manage to see Wolowitz' kids for the 1st time
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: perfect ❤️
71%
14%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Raj
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Sheldon
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Penny
75%
13%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Nerds
88%
13%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: The Elevator getting fixed
38%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Kripke
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Lenny
60%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Howard
44%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ➸Fun with Flags
63%
13%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Engineering
38%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Debbie (Howard's mom)
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Cheesecake factory
60%
10%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Bernadette
56%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Amy Farrah Fowler
70%
10%
người hâm mộ lựa chọn: ➢ say what?
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Penny
88%
13%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ howard
38%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ emily
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ beverly hofstadter
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ mrs fowler
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ amy and sheldon as 'bernadette and howard'
44%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ quote: 12 years after highschool and i'm still at the nerd bàn
33%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ duo: sheldon and howard
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ character: penny
82%
9%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ duo: sheldon and leonard
64%
18%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ duo: penny and sheldon
67%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ character: amy farrah fowler
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ quote: penny! penny! penny!
46%
38%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ character: sheldon cooper
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: I don't know what to think
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ sheldon
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: → i'm doing literally nothing. i have zero plans
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ bạn tình yêu to write/read fanfics
36%
18%
người hâm mộ lựa chọn: ★ bạn have short temper
45%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ raj
57%
14%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ penny
50%
30%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ penny
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: → sheldon gives amy a tiara
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: → playing world of warcraft alone
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ raj's
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸...will be expecting his first child
60%
30%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ ...will get pregnant
45%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ ...will find true tình yêu
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: → johnny {rreal name}
63%
38%
người hâm mộ lựa chọn: → raj
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: → kaley {real name}
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: → melissa {real name}
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: → amy
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: → sheldon
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: → simon {real name}
71%
29%