Jessica Owens

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 49 clubs Dedicated (49) Die-Hard Fan in 91 clubs Die-Hard (91) Fanatic in 15 clubs Fanatic (15)

thông tin trên tường của tôi

sunny
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
I have left some các biểu tượng and banners,sis.Hope they will be ok for bạn ❤️❤️❤️ đã đăng cách đây 2 ngày
jessowey đã bình luận…
thanks sis cách đây 2 ngày
smile
please tham gia and vote for new banner and biểu tượng đã đăng cách đây 2 ngày
whatsupbugs đã bình luận…
I joined. cách đây 2 ngày
jessowey đã bình luận…
thanks cách đây 2 ngày
smile
jessowey đã đưa ý kiến về Little Charmers
joined đã đăng cách đây 2 ngày