Jessica Owens

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 47 clubs Dedicated (47) Die-Hard Fan in 88 clubs Die-Hard (88) Fanatic in 15 clubs Fanatic (15)

thông tin trên tường của tôi

smile
jessowey đã đưa ý kiến về Hotel Transylvania 3 Summer Vacation
please tham gia đã đăng cách đây 2 giờ
smile
for my friend Avatar tla đã đăng cách đây 15 giờ
emmatheunicron trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
a điểm thưởng for being a nice friend đã đăng cách đây 5 ngày
Jessica-89 đã bình luận…
thanks sis cách đây 4 ngày
emmatheunicron đã bình luận…
yw cách đây 3 ngày