Jessica Owens

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 53 clubs Dedicated (53) Die-Hard Fan in 92 clubs Die-Hard (92) Fanatic in 15 clubs Fanatic (15)

thông tin trên tường của tôi

smile
jessowey đã đưa ý kiến về Lifeisafairytal (Barbie Fan)
I hope bạn enjoy the picks I have added I will ad thêm tomorrow đã đăng cách đây 2 ngày
smile
jessowey đã đưa ý kiến về flag1000
joined đã đăng cách đây 5 ngày
smile
jessowey đã đưa ý kiến về Lifeisafairytal (Barbie Fan)
please tham gia đã đăng cách đây 7 ngày