Jessica Owens

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 53 clubs Dedicated (53) Die-Hard Fan in 92 clubs Die-Hard (92) Fanatic in 16 clubs Fanatic (16)

thông tin trên tường của tôi

heart
flowerdrop trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
“October, baptize me with leaves! Swaddle me in corduroy and nurse me with chẻ, phân chia, split đậu xanh, hạt đậu soup. October, tuck tiny kẹo bars in my pockets and carve my smile into a thousand pumpkins. O autumn! O teakettle! O grace!”
🔥🎃🏮☕🥧🍊🔥🎃🏮☕🥧🍊🍂🔥🎃🏮☕🥧🍊🔥🎃🏮☕🥧🍊🍂🔥🎃🏮☕🥧🍊🔥🎃🏮☕🥧 đã đăng cách đây 10 ngày
jessowey đã bình luận…
thanks cách đây 9 ngày
smile
jessowey đã đưa ý kiến về Maleficent Mistress of Evil (2019)
please tham gia my new club đã đăng cách đây 10 ngày
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Your thông tin các nhân banner looks pretty. đã đăng cách đây 13 ngày
jessowey đã bình luận…
thanks cách đây 12 ngày