Jessica Owens

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 50 clubs Dedicated (50) Die-Hard Fan in 92 clubs Die-Hard (92) Fanatic in 15 clubs Fanatic (15)

thông tin trên tường của tôi

sunny
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I've đã đăng some more,sis.Hope bạn had a wonderful Easter.Catch ya later 💕 đã đăng cách đây 7 giờ
jessowey đã bình luận…
thanks sis, cách đây một giờ 1
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
╱╲┈┈╱╲
▏┈╲┈▏┈╲
╲┈▕┈╲┈▕
┈╲▕┈┈╲▕
┈╱┈▔▔▔┈╲
▕╭┈╮┈╭┈╮▏
╱┊▉┊┈┊▉┊╲
▏┈┳▕▇▏┳┈▕
╲┈╰┳┻┳╯┈╱
┈▔▏┗┻┛▕▔┈╱╲
┈╱▕╲▂╱▏╲╱┈╱
╱┈▕╱▔╲▏┈┈╱
┈╱▏┈┈┈▕╲╱ Happy Easter Sis! đã đăng cách đây một ngày 1
yorkshire_rose đã bình luận…
I have now uploaded them sis.Hope they are ok :) cách đây một ngày 1
jessowey đã bình luận…
thanks sis Happy Easter to bạn too cách đây một ngày 1
yorkshire_rose đã bình luận…
Most welcome ♥ cách đây 7 giờ
sunny
mmeBauer trao các điểm thưởng cho tôi về my links
╱╲┈┈╱╲
▏┈╲┈▏┈╲
╲┈▕┈╲┈▕
┈╲▕┈┈╲▕
┈╱┈▔▔▔┈╲
▕╭┈╮┈╭┈╮▏
╱┊▉┊┈┊▉┊╲
▏┈┳▕▇▏┳┈▕
╲┈╰┳┻┳╯┈╱
┈▔▏┗┻┛▕▔┈╱╲
┈╱▕╲▂╱▏╲╱┈╱
╱┈▕╱▔╲▏┈┈╱
┈╱▏┈┈┈▕╲╱ Happy Easter đã đăng cách đây 2 ngày