thêm hình ảnh

Siêu nhân Hình ảnh

thêm video

Siêu nhân Video

tạo phiếu bầu

Siêu nhân Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Superman: The Movie
Superman: The Movie
88%
Siê u nhâ n Doomsday
13%
người hâm mộ lựa chọn: Superman: The Movie
Superman: The Movie
83%
Man of Steel
8%
người hâm mộ lựa chọn: No
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Superman: The Animated Series (1996)
Superman: The Animated Series...
100%
The New Adventures of Superman...
0%
thêm siêu nhân số phiếu bầu >>  
viết bài

Siêu nhân Các Bài Viết

thêm siêu nhân các bài viết >>  

Siêu nhân đường Dẫn

thêm siêu nhân đường dẫn >>  

Siêu nhân tường

Ilovesuperman17 đã đưa ý kiến …
i tình yêu clark from man of steel đã đăng hơn một năm qua
rohit2556 đã đưa ý kiến …
i m coming ...i m rohit jackson đã đăng hơn một năm qua
Ilovesuperman17 đã bình luận…
hi hơn một năm qua
heart
angeliquelindo đã đưa ý kiến …
he's so awsome and cool he's my hero đã đăng hơn một năm qua
TheSuperMan đã bình luận…
You're a great người hâm mộ of mine. hơn một năm qua
Ilovesuperman17 đã bình luận…
hes my hero too hơn một năm qua