thêm hình ảnh

Siêu nhân Hình ảnh

thêm video

Siêu nhân Video

tạo phiếu bầu

Siêu nhân Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Only when there is no other option.
Only when there is no other...
60%
Never. He always finds another...
40%
người hâm mộ lựa chọn: Superman: The Movie
45%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Erica Durance's Lois
37%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Siêu nhân 4: The Quest For Peace
Siê u nhâ n 4: The Quest For...
50%
Siê u nhâ n Returns
30%
người hâm mộ lựa chọn: No...
63%
38%
thêm siêu nhân số phiếu bầu >>  
viết bài

Siêu nhân Các Bài Viết

thêm siêu nhân các bài viết >>  

Siêu nhân đường Dẫn

thêm siêu nhân đường dẫn >>  

Siêu nhân tường

Ilovesuperman17 đã đưa ý kiến …
i tình yêu clark from man of steel đã đăng hơn một năm qua
jlmoviesucks đã bình luận…
Henry Cavill portrays a horrible Clark Kent. cách đây 3 tháng
heart
angeliquelindo đã đưa ý kiến …
he's so awsome and cool he's my hero đã đăng hơn một năm qua
TheSuperMan đã bình luận…
You're a great người hâm mộ of mine. hơn một năm qua
Ilovesuperman17 đã bình luận…
hes my hero too hơn một năm qua
brotherwilber đã đưa ý kiến …
Superman,He was of one of my yêu thích hero's. đã đăng hơn một năm qua
TheSuperMan đã bình luận…
Thanks so much.It means a lot to me. hơn một năm qua