thành viên fanpop từ năm April 2010

  • Favorite TV Show: Downton Abbey, Doctor Who, Merlin, Vampire Diaries, Revenge, Strictly Come Dancing <3
    Favorite Movie: A Knights Tale, Toy Story 1,2&3, Les Miserables, 10 Things I Hate About You, Harry Potter, Twilight, Pride and Prejudice, The Hunger Games!
    Favorite Book or Author: Harry Potter Series, Pride and Prejudice, Twilight, Mystery Books, Time Riders, The Hunger Games sách etc
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

GearGirl666 đã đưa ý kiến …
Thnx 4 the add đã đăng hơn một năm qua
smile
papi13 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
COOL PIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
ded99 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Awwwwww so cute icon! đã đăng hơn một năm qua
Madnessmistress đã bình luận…
Thanks! :) hơn một năm qua