thêm hình ảnh

The Dark Knight Hình ảnh

thêm video

The Dark Knight Video

tạo phiếu bầu

The Dark Knight Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: The Joker
The Joker
60%
Commiss- ioner Gordon
40%
người hâm mộ lựa chọn: Joker
89%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Heath Ledger
92%
6%
người hâm mộ lựa chọn: Heath Ledger
94%
6%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
91%
9%
thêm dark knight số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

The Dark Knight Các Câu Trả Lời

5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm dark knight các câu trả lời >>  
viết bài

The Dark Knight Các Bài Viết

thêm the dark knight các bài viết >>  

The Dark Knight đường Dẫn

thêm dark knight đường dẫn >>  

The Dark Knight tường

big smile
Kid_Flash đã đưa ý kiến …
Please tham gia our new club!!!! link đã đăng hơn một năm qua
corahx đã đưa ý kiến …
The joker is really good at fucking things up LOL – Liên minh huyền thoại x đã đăng hơn một năm qua
opaquemystique đã bình luận…
heck yeah xD hơn một năm qua
cool
LalaDepp đã đưa ý kiến …
Hi there! tham gia the club dedicated to the man behind the mask -- Bruce Wayne:)

www.fanpop.com/clubs/bruce-wayne đã đăng hơn một năm qua