“Let me explain… no, there is too much. Let me sum up”

thành viên fanpop từ năm November 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 64 clubs Dedicated (64) Die-Hard Fan in 211 clubs Die-Hard (211) Fanatic in 39 clubs Fanatic (39)

thông tin trên tường của tôi

heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
✿¸.•*¨`*•..¸✿¸.•*¨`*•..¸✿¸.•*¨`*•..¸✿
“…I'm so thankful for friendship. It beautifies life so much.”
― L.M. Montgomery, Anne of Avonlea
..✿¸.•*¨`*•..¸✿¸.•*¨`*•..¸✿¸.•*¨`*•..¸✿ đã đăng cách đây 6 giờ
heart
makintosh đã đưa ý kiến về Winter
The banner is so pretty đã đăng cách đây 7 ngày
jlhfan624 đã bình luận…
Thank you! :D cách đây 6 ngày
rainy
makintosh đã đưa ý kiến về Joey and Rachel
“Imagine the worst things bạn think about yourself. Now, how would bạn feel if the one person that bạn trusted the most in the world not only thinks them too, but actually uses them as reasons not to be with you.”
- Rachel talking to Ross đã đăng cách đây 7 ngày