“Let me explain… no, there is too much. Let me sum up”

thành viên fanpop từ năm November 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 64 clubs Dedicated (64) Die-Hard Fan in 211 clubs Die-Hard (211) Fanatic in 40 clubs Fanatic (40)

thông tin trên tường của tôi

heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
🌺🌹🌷🌼💮🏵️🌻🌸💐🌺🌹🌷🌼💮🏵️🌻🌸💐
💐Just some hoa to brighten your ngày 💜💙🌺
🌼🌷🌹💮🏵️🌻🌸💐🌺🌼🌷🌹💮🏵️🌻🌸💐🌺 đã đăng cách đây 4 ngày
yorkshire_rose đã bình luận…
Miss bạn more,Mackenzie.I'm ok just have a lot going on at the moment.Hope all is well with bạn sweetie.Hope to connect thêm later.Blowing Kisses your way xxxxxxxxxxx cách đây 4 ngày
cloudy
jlhfan624 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
🌺🌹🌷🌼💮🏵️🌻🌸💐🌺🌹🌷🌼💮🏵️🌻🌸💐
💐Just some hoa to brighten your ngày 💜💙🌺
🌼🌷🌹💮🏵️🌻🌸💐🌺🌼🌷🌹💮🏵️🌻🌸💐🌺 đã đăng cách đây 6 ngày
2ntyOnePilots trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Nice motto! XD đã đăng cách đây 9 ngày
makintosh đã bình luận…
thanks :) cách đây 8 ngày