“Let me explain… no, there is too much. Let me sum up”

thành viên fanpop từ năm November 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 64 clubs Dedicated (64) Die-Hard Fan in 211 clubs Die-Hard (211) Fanatic in 40 clubs Fanatic (40)

thông tin trên tường của tôi

big smile
yorkshire_rose đã đưa ý kiến …
Hi Mackenzie...just letting bạn know that I have đã đăng some pictures of Purdy and Bella if bạn would like to view them <3 đã đăng cách đây 19 giờ
kiss
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my images
..(\ /)
..(•.•)
c(")(“)Love ya lots
My wonderful friend 💙 đã đăng cách đây 2 ngày
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
F R I E N D S H I P
,;*"*;, is like
*; ,;* a
__)(____ TREE.....
It is not MEASURED bởi how TALL it could be,
but how deeply the roots have grown ♥ đã đăng cách đây 4 ngày
yorkshire_rose đã bình luận…
Thinking of bạn ♥ cách đây 4 ngày