thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 29 years old
  • Please, do not use the các biểu tượng in my personal gallery! Thank you!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 19 clubs Die-Hard (19) Fanatic in 14 clubs Fanatic (14) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

kiss
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
˛˚⛄˛*˛°.˛*.˛°˛.🔔*˛°.˛*.˛°˛.*★Merry*★* 。*˛.
˛°_██_*.。*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★* Christmas*🎁 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫\*˛.* ˛_Π_____.˛* ˛*🎄🎄🎄
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\\. ˛*.🎄。🎄˛* ˛.*。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*🎄˚ Tiffany 🎅 đã đăng cách đây một ngày 1
heart
flowerdrop trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Wishing bạn a
╔╗╔╗☆
║╚╝╠═╗╔═╦═╦╦╗★
║╔╗║╬╚╣╬║╬║║║☆
╚╝╚╩══╣╔╣╔╬╗║★
──────╚╝╚╝╚═╝☆ Holiday Season
Many Thoughts and Wishes.. Dear Friend
Keep bạn "Safe and Warm", Always !

tình yêu and Hugs đã đăng cách đây 2 ngày
kiss
flowerdrop trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
❄❅ ❄️❄❅ ❄️ Snowflakes Are Kisses From Heaven ❄❅ ❄️
❄❅ ❄️❄❅ ❄️ ❄❅ ❄️ ❆❄❅ ❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅
❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄️❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅
❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄❅ ❄️❄️❄❅ đã đăng cách đây 4 ngày