thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 30 years old
  • Please, do not use the các biểu tượng in my personal gallery! Thank you!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 19 clubs Die-Hard (19) Fanatic in 13 clubs Fanatic (13) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
cynti19 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
(¯)☀☀(¯)
.(..◔ ̯.◔..).
.☚-▒♥▒\ᓗ☛
..(,,)ಊ(''). Have a wonderful ngày :-) đã đăng cách đây một ngày 1
cynti19 đã bình luận…
bạn too. cách đây một ngày 1
heart
flowerdrop trao các điểm thưởng cho tôi về my links
(¯)☀☀(¯)
.(..◔ ̯.◔..).
.☚-▒♥▒\ᓗ☛
..(,,)ಊ(''). Have a wonderful ngày :-) đã đăng cách đây 2 ngày
cynti19 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
How about Angry Princess for the tiếp theo theme. :) đã đăng cách đây 3 ngày
tiffany88 đã bình luận…
Sure :) cách đây 3 ngày