thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 30 years old
  • Please, do not use the các biểu tượng in my personal gallery! Thank you!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 19 clubs Die-Hard (19) Fanatic in 13 clubs Fanatic (13) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my images
🌴🌳🌲🌱🍀🍁🍂🍃🌺🌷🌸🌹Magical Profile🌼🌻🌴🌳🌲🌱🍀🍁🍂🍃🌺🌷🌸🌹🌼🌻 đã đăng cách đây 5 ngày
tiffany88 đã bình luận…
Thank bạn dear :D cách đây 5 ngày
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
🌴🌳🌲🌱🍀🍁🍂🍃🌺🌷🌸🌹🌼🌻Friends are the flowers🌴🌳🌲🌱🍀🍁🍂🍃🌺🌷🌸🌹🌼🌻In the🌴🌳🌲🌱🍀🍁🍂🍃🌺🌷🌸🌹🌼🌻Garden of life🌴🌳🌲🌱🍀🍁🍂🍃🌺🌷🌸🌹🌼🌻 đã đăng cách đây 5 ngày
cynti19 đã đưa ý kiến …
I have câu hỏi about DP theme which is "Classic Princess", isn't about Snow White, Lọ lem and Aurora am I right? đã đăng cách đây 6 ngày