thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 29 years old
  • Please, do not use the các biểu tượng in my personal gallery! Thank you!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 19 clubs Die-Hard (19) Fanatic in 13 clubs Fanatic (13) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
flowerdrop trao các điểm thưởng cho tôi về my links
I'm not sure bạn got my message,
What do bạn think about Lọ lem for the tiếp theo round đã đăng cách đây 2 ngày
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
┈┳┈◢◣◢◣┈┏┳┓┓┓┳┓┈
┈┃┈◥▇▇◤┈┈┃┈┣┫┣┈┈
┈┻┈┈◥◤┈┈┈┻┈┛┛┻┛┈
┓┓┓┳┓┳┓┳╭┛┳┓┳╮┳╮
┃┃┃┣┈┣┈┣┻╮┣┈┃┃┃┃
╰┻┛┻┛┻┛┻┈┻┻┛┛┛┻╯
ⒽⒶⓋⒺ Ⓐ ⒼⓇⒺⒶⓉ ⒻⓇⒾⒹⒶⓎ đã đăng cách đây 2 ngày
heart
flowerdrop trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
┈┳┈◢◣◢◣┈┏┳┓┓┓┳┓┈
┈┃┈◥▇▇◤┈┈┃┈┣┫┣┈┈
┈┻┈┈◥◤┈┈┈┻┈┛┛┻┛┈
┓┓┓┳┓┳┓┳╭┛┳┓┳╮┳╮
┃┃┃┣┈┣┈┣┻╮┣┈┃┃┃┃
╰┻┛┻┛┻┛┻┈┻┻┛┛┛┻╯
ⒽⒶⓋⒺ Ⓐ ⒼⓇⒺⒶⓉ ⒻⓇⒾⒹⒶⓎ đã đăng cách đây 3 ngày