thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 30 years old
  • Please, do not use the các biểu tượng in my personal gallery! Thank you!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 19 clubs Die-Hard (19) Fanatic in 13 clubs Fanatic (13) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

cynti19 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
tiếp theo theme for DP biểu tượng is... Purple. :) đã đăng cách đây 16 ngày
heart
flowerdrop trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
❤ ★.¸¸.•*♥
▀██▀───☆(¸.•´✲´ (¸✲•.¸.•´ ✰•*`*•.
─██╔╗╗╔▀██▀▀█(¯`•´¯)❤ ★.¸¸.•*♥
─██╚╝╚╝─██▀..ᶤ..*• ¸.•*☆ *♥
▄██▄▄█─▄██▄▄█ ✿•*´¯`✿❤✿•*´¯`✿❤.*• ¸.•*☆ *♥
`✿❤✿•*´¯`✿❤❤✿•*´¯❤✿•*´¯`❤✿•*´¯`❤✿•*´¯❤✿•*´¯`
Have A Lovely Weekend Dear! đã đăng cách đây 18 ngày
flowerdrop đã bình luận…
gorgeous new thông tin các nhân look cách đây 18 ngày
tiffany88 đã bình luận…
Thank bạn <3 cách đây 16 ngày
smile
cynti19 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
❤ ★.¸¸.•*♥
▀██▀───☆(¸.•´✲´ (¸✲•.¸.•´ ✰•*`*•.
─██╔╗╗╔▀██▀▀█(¯`•´¯)❤ ★.¸¸.•*♥
─██╚╝╚╝─██▀..ᶤ..*• ¸.•*☆ *♥
▄██▄▄█─▄██▄▄█ ✿•*´¯`✿❤✿•*´¯`✿❤.*• ¸.•*☆ *♥
`✿❤✿•*´¯`✿❤❤✿•*´¯❤✿•*´¯`❤✿•*´¯`❤✿•*´¯❤✿•*´¯`
Have A Lovely Weekend Dear! đã đăng cách đây 18 ngày
cynti19 đã bình luận…
Lovely new thông tin các nhân look. cách đây 18 ngày
tiffany88 đã bình luận…
Thank bạn <3 cách đây 16 ngày