thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 30 years old
  • Please, do not use the các biểu tượng in my personal gallery! Thank you!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 19 clubs Die-Hard (19) Fanatic in 13 clubs Fanatic (13) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Những người bạn are the sunshine of life.
💖🌺💜💖🌺💜💖🌺💜💖🌺💜 đã đăng cách đây một ngày 1
cynti19 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Okay, tiếp theo theme is your yêu thích song lyrics.

For not getting [too] difficult to our lovely biểu tượng makers, any songs they like to choose (not just only DP related songs they heard in the movies). đã đăng cách đây 4 ngày
cynti19 đã bình luận…
If bạn guess it, then try to make an example biểu tượng based on the themes. If bạn don't, I will post mine. cách đây 4 ngày
cynti19 đã bình luận…
*that theme. cách đây 4 ngày
cynti19 đã bình luận…
my example I mean. cách đây 4 ngày
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I Was Thinking About bạn Today 💐
And Wanted bạn To Know 💐
So I'm Sending bạn Good Wishes 💐
With A Little,Hello 💐 đã đăng cách đây 7 ngày