thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 35 years old
  • Please, do not use the các biểu tượng in my personal gallery! Thank you!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 19 clubs Die-Hard (19) Fanatic in 13 clubs Fanatic (13) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

sunny
makintosh trao các điểm thưởng cho tôi về my images
*✯ \ * / ✯* Each of us represents a *star* in Heaven.
* -- ✯ -- * ..Sometimes we shine with the rest,
✯.* /. \*. ✯ Sometimes we twinkle alone and
..* ./ . * ‧..✫ Sometimes when we least expect it,
..../.... ✫ we ✫make someone else's dreams •ʚɞ•
.../ ... ✫ come true.✫☆• •✫
../ ........•ʚɞ•.. 💚🌹☀️💎💚🌹☀️💎💚🌹☀️💎 đã đăng cách đây 9 tháng
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
🐰 🐤🐇🌸Happy Easter Tiffany 🐰 🐤🐇🌸 đã đăng hơn một năm qua
yorkshire_rose đã bình luận…
Hope all is well with bạn tiffany 🐇🌸 hơn một năm qua
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my images
*.*✬¸•´¸✬⋰.•*´¨)✬
(¸✬⋰.•´ (¸.•` * ¸.✬⋰•´¸.•*´¨)✬⋰
......\~~~~~/.....\~~~~~/
.......\~~~~/.......\~~~~/
........\~~~/.........\~~~/
.........\~~/...........\~~/
..........\~/.............\~/
...........||...............||
...........||...............||
...........||...............||¬¬¬¬
......./****\........../ ****\.♥ Happy New năm Tiffany¸.•` * ¸.✬⋰•´¸.•* đã đăng hơn một năm qua
yorkshire_rose đã bình luận…
tình yêu luck and happiness for 2021¸.*`.¸¸ . ✶*¨*. ¸ .✫* hơn một năm qua