thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 32 years old
  • Please, do not use the các biểu tượng in my personal gallery! Thank you!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 19 clubs Die-Hard (19) Fanatic in 13 clubs Fanatic (13) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

deedragongirl đã đưa ý kiến …
Belated Birthday!! đã đăng cách đây 12 ngày
heart
pinkbloom trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your thông tin các nhân <3 đã đăng cách đây 2 tháng
tiffany88 đã bình luận…
Thank you! cách đây 2 tháng
sunny
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
-----------/\,,,/\
............( ='.'=)♪♫ Hello ;) <3
--------(,,)--- ---(,,)----
____|____|____l___l___l
|_____!____!___l___l__l
_|___|____|___l___l___l
|_____|____|___l___l__l
|___|____|____l___l___l/)/)
__|__|____|____l___l__l ',' )
|____|___|___|___l___ll),"
_|_____|___|___l___l__l đã đăng cách đây 2 tháng
yorkshire_rose đã bình luận…
Hope all is well with bạn my friend :) cách đây 2 tháng
tiffany88 đã bình luận…
I am,thank bạn <33 cách đây 2 tháng