thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 32 years old
  • Please, do not use the các biểu tượng in my personal gallery! Thank you!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 19 clubs Die-Hard (19) Fanatic in 13 clubs Fanatic (13) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

sunny
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
♡🌞♡🌸♡🌞♡🌞♡🌸♡🌞♡🌞♡🌸♡🌞♡🌞♡🌸♡
Wishing bạn A Lovely ngày And A Magical Weekend
♡🌞♡🌸♡🌞♡🌞♡🌸♡🌞♡🌞♡🌸♡🌞♡🌞♡🌸♡ đã đăng cách đây 28 ngày
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my images
________/)______./¯"""/')
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\)
Give ♥ this ♥ to ♥ the ♥ twelve ♥ nicest ♥ people ♥ bạn ♥ know ♥ on ♥ fanpop đã đăng cách đây một tháng 1
sunny
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
💙✨💙✨💙✨💙✨💙✨💙
✨ Beautiful ngày Sprinkles!! ✨
💙✨💙✨💙✨💙✨💙✨💙 đã đăng cách đây 2 tháng