tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

big smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your biểu tượng :3 đã đăng hơn một năm qua
smile
Mongoose09 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Beautiful biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
LupinPrincess đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
I noticed something very interesting while watching the ball scene featurette on the Lọ lem 2015 bluray

Her dress is a actually LIGHT blue, n then I check back to the same scene in the film and it looks dark blue again, so I realize, in person, that dress is actually light blue, but they tend to add filters to films to give them certain looks, and they totally edited it to make her dress a much darker blue D: n I'm like...WHY, it's literally the perfect shade in person! đã đăng hơn một năm qua
dee389 đã bình luận…
Maybe the light setting...... hơn một năm qua