thêm hình ảnh

Classic Disney Hình ảnh

thêm video

Classic Disney Video

tạo phiếu bầu

Classic Disney Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: song: Once Upon a Dream
56%
22%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Lion King
65%
18%
người hâm mộ lựa chọn: trio: Shenzi, Banzai & Ed
47%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Vua sư tử
18%
13%
người hâm mộ lựa chọn: song: The vòng tròn of Life
50%
17%
thêm classic disney số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Classic Disney Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm classic disney các câu trả lời >>  
viết bài

Classic Disney Các Bài Viết

thêm classic disney các bài viết >>  

Classic Disney đường Dẫn

thêm classic disney đường dẫn >>  

Classic Disney tường

sunny
DarkSarcasm đã đưa ý kiến …
A few things about the Classic Disney Decisions picks that will be gradually flowing into this spot:
-There will be 100 of them.
-3 will be published per day. I'm looking to liven up the place a little, not spam bạn to death.
-It'll get a little thêm obscure as it goes on, but I've tried to include at least one thing that most people should be familiar with in each pick.
-Enjoy! đã đăng cách đây một tháng 1
heart
PrueFever đã đưa ý kiến …
Gotta say, I really tình yêu the new biểu tượng and the banner :D So beautiful! đã đăng cách đây 7 tháng
Mongoose09 đã bình luận…
It really is! Who made the banner? cách đây 6 tháng
pinkbloom đã bình luận…
its beautiful cách đây 6 tháng
Sparklefairy375 đã bình luận…
@Mongoose I made that banner :D cách đây 6 tháng
beautybeastfan2 đã đưa ý kiến …
If anyone's interested in joining a Disney RP group, come check this one out! Still looking for new members. Plenty of open roles available.
link đã đăng hơn một năm qua