tạo phiếu bầu

Classic Disney Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị classic disney số phiếu bầu (1-100 of 2517)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
36%
18%
người hâm mộ lựa chọn: A Dream Is a Wish Your tim, trái tim Makes
45%
28%
người hâm mộ lựa chọn: ROBIN WILLIAMS - THE GENIE (ALADDIN)
ROBIN WILLIAMS - THE GENIE...
62%
JONATHAN TAYLOR- THOMAS - YOUNG...
15%
hòa!
Pocahontas
27%
The Hunchback of Notre Dame
27%
người hâm mộ lựa chọn: song: The vòng tròn of Life
42%
22%
người hâm mộ lựa chọn: character: Alice
41%
29%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Lion King
55%
16%
người hâm mộ lựa chọn: song: Once Upon a Dream
52%
19%
người hâm mộ lựa chọn: character: Lady
34%
24%
người hâm mộ lựa chọn: song: Part of Your World
62%
17%
người hâm mộ lựa chọn: song: A Whole New World
73%
15%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Hercules
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Ariel & Eric
62%
23%
người hâm mộ lựa chọn: song: Poor Unfortunate Souls
48%
24%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Tarzan & Jane
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Meeko & Flit
52%
13%
người hâm mộ lựa chọn: trio: Marie, Berlioz & Toulouse
52%
36%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Jacques & Gus
36%
32%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: character: cá bơn, bồ câu
36%
27%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Mufasa & Sarabi
57%
22%
người hâm mộ lựa chọn: song: Under the Sea
58%
27%
người hâm mộ lựa chọn: song: I'll Make a Man Out of bạn
57%
26%
người hâm mộ lựa chọn: group: The Mice (Cinderella)
59%
32%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Beauty and the Beast
70%
17%
người hâm mộ lựa chọn: song: The Best of Những người bạn
32%
27%
người hâm mộ lựa chọn: character: Bambi
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: song: Zero to Hero
56%
19%
người hâm mộ lựa chọn: song: Zip-a-Dee-Doo-Dah
42%
37%
người hâm mộ lựa chọn: character: Scar
42%
21%
người hâm mộ lựa chọn: character: Megara
65%
13%
người hâm mộ lựa chọn: character: Peter Pan
48%
38%
người hâm mộ lựa chọn: character: hoa nhài
68%
9%
người hâm mộ lựa chọn: song: Beauty and the Beast
59%
18%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Pocahontas
55%
23%
người hâm mộ lựa chọn: song: Why Should I Worry
48%
19%
người hâm mộ lựa chọn: song: Arabian Nights
42%
38%
người hâm mộ lựa chọn: song: Belle
54%
25%
người hâm mộ lựa chọn: character: Genie
48%
22%
người hâm mộ lựa chọn: trio: Flora, Fauna & Merryweather
44%
32%
người hâm mộ lựa chọn: character: The Cheshire Cat
52%
29%
người hâm mộ lựa chọn: song: You'll Be In My tim, trái tim
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: song: The Siamese Cat Song
45%
23%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Michael & chịu, gấu
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Lọ lem & The Prince
43%
38%
người hâm mộ lựa chọn: group: The chó con
65%
15%
hòa!
32%
32%
người hâm mộ lựa chọn: character: The Beast
63%
33%
người hâm mộ lựa chọn: character: Basil of Baker đường phố, đường phố, street
61%
26%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Mulan
58%
17%
người hâm mộ lựa chọn: song: Just Around the Riverbend
44%
32%
người hâm mộ lựa chọn: character: Ariel
54%
25%
người hâm mộ lựa chọn: song: Kiss the Girl
54%
25%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Bernard & Bianca
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: character: Mufasa
50%
32%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Hunchback of Notre Dame
42%
38%
người hâm mộ lựa chọn: character: Oliver
36%
27%
người hâm mộ lựa chọn: character: Sebastian
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: song: The Unbirthday Song
39%
30%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
70%
13%
người hâm mộ lựa chọn: character: Raja
48%
30%
người hâm mộ lựa chọn: character: Zazu
48%
35%
người hâm mộ lựa chọn: character: Pocahontas
55%
23%
người hâm mộ lựa chọn: song: Go the Distance
35%
26%
hòa!
36%
36%
người hâm mộ lựa chọn: song: Cruella de Vil
46%
33%
hòa!
32%
32%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Lọ lem
65%
13%
người hâm mộ lựa chọn: song: Baby Mine
42%
38%
người hâm mộ lựa chọn: song: Painting the hoa hồng Red
38%
29%
người hâm mộ lựa chọn: character: Mulan
52%
24%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Rescuers Down Under
35%
30%
người hâm mộ lựa chọn: character: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
62%
24%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Rescuers
53%
26%
người hâm mộ lựa chọn: character: Robin mui xe
53%
21%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Little Mermaid
67%
10%
người hâm mộ lựa chọn: character: The Tramp
33%
29%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Three Caballeros
38%
25%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Beauty & the Beast
52%
17%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Lady and the Tramp
54%
25%
người hâm mộ lựa chọn: character: Maleficent
45%
30%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: song: Can bạn Feel the tình yêu Tonight
62%
19%
người hâm mộ lựa chọn: movie: 101 Dalmatians
46%
23%
người hâm mộ lựa chọn: song: The Bare Necessities
62%
24%
người hâm mộ lựa chọn: song: Be Prepared
61%
17%
người hâm mộ lựa chọn: song: Friend Like Me
65%
17%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần & hoa nhài
71%
21%
người hâm mộ lựa chọn: song: màu sắc of the Wind
52%
33%
người hâm mộ lựa chọn: character: Jiminy Cricket
43%
33%
người hâm mộ lựa chọn: character: Esmeralda
42%
26%
người hâm mộ lựa chọn: song: Ev'rybody Wants to Be a Cat
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: character: Simba
59%
14%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Peter & Wendy
42%
29%
người hâm mộ lựa chọn: character: Rafiki
44%
28%
người hâm mộ lựa chọn: character: Belle
60%
28%
người hâm mộ lựa chọn: character: Hercules
39%
26%
người hâm mộ lựa chọn: character: Dodger
35%
27%
người hâm mộ lựa chọn: song: I Just Can't Wait to be King
40%
24%