tạo phiếu bầu

Classic Disney Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị classic disney số phiếu bầu (1-100 of 2532)
« trước đó   |  tiếp theo »
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: misanthrope86
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
50%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
50%
40%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
46%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: misanthrope86
50%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
82%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
36%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Original
63%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Yes, that sounds lovely!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: A Dream Is a Wish Your tim, trái tim Makes
45%
28%
người hâm mộ lựa chọn: ROBIN WILLIAMS - THE GENIE (ALADDIN)
ROBIN WILLIAMS - THE GENIE...
62%
JONATHAN TAYLOR- THOMAS - YOUNG...
15%
hòa!
Pocahontas
27%
The Hunchback of Notre Dame
27%
người hâm mộ lựa chọn: song: The vòng tròn of Life
43%
22%
người hâm mộ lựa chọn: character: Alice
40%
31%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Lion King
56%
16%
người hâm mộ lựa chọn: song: Once Upon a Dream
52%
19%
người hâm mộ lựa chọn: character: Lady
33%
27%
người hâm mộ lựa chọn: song: Part of Your World
62%
17%
người hâm mộ lựa chọn: song: A Whole New World
74%
15%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Hercules
30%
22%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Ariel & Eric
62%
23%
người hâm mộ lựa chọn: song: Poor Unfortunate Souls
48%
24%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Tarzan & Jane
48%
41%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Meeko & Flit
52%
13%
người hâm mộ lựa chọn: trio: Marie, Berlioz & Toulouse
52%
36%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Jacques & Gus
36%
32%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: character: cá bơn, bồ câu
39%
26%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Mufasa & Sarabi
58%
21%
người hâm mộ lựa chọn: song: Under the Sea
56%
30%
người hâm mộ lựa chọn: song: I'll Make a Man Out of bạn
57%
26%
người hâm mộ lựa chọn: group: The Mice (Cinderella)
59%
32%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Beauty and the Beast
71%
17%
người hâm mộ lựa chọn: song: The Best of Những người bạn
32%
27%
người hâm mộ lựa chọn: character: Bambi
47%
32%
người hâm mộ lựa chọn: song: Zero to Hero
53%
18%
hòa!
40%
40%
người hâm mộ lựa chọn: character: Scar
44%
20%
người hâm mộ lựa chọn: character: Megara
65%
13%
người hâm mộ lựa chọn: character: Peter Pan
48%
38%
người hâm mộ lựa chọn: character: hoa nhài
70%
9%
người hâm mộ lựa chọn: song: Beauty and the Beast
61%
17%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Pocahontas
57%
22%
người hâm mộ lựa chọn: song: Why Should I Worry
50%
18%
người hâm mộ lựa chọn: song: Arabian Nights
42%
38%
người hâm mộ lựa chọn: song: Belle
54%
25%
người hâm mộ lựa chọn: character: Genie
48%
22%
người hâm mộ lựa chọn: trio: Flora, Fauna & Merryweather
44%
32%
người hâm mộ lựa chọn: character: The Cheshire Cat
52%
29%
người hâm mộ lựa chọn: song: You'll Be In My tim, trái tim
52%
24%
người hâm mộ lựa chọn: song: The Siamese Cat Song
45%
23%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Michael & chịu, gấu
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Lọ lem & The Prince
45%
36%
người hâm mộ lựa chọn: group: The chó con
67%
14%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Robin & Marian
35%
30%
người hâm mộ lựa chọn: character: The Beast
64%
32%
người hâm mộ lựa chọn: character: Basil of Baker đường phố, đường phố, street
61%
26%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Mulan
58%
17%
người hâm mộ lựa chọn: song: Just Around the Riverbend
44%
32%
người hâm mộ lựa chọn: character: Ariel
54%
25%
người hâm mộ lựa chọn: song: Kiss the Girl
54%
25%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Bernard & Bianca
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: character: Mufasa
52%
30%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Hunchback of Notre Dame
42%
38%
người hâm mộ lựa chọn: character: Oliver
39%
26%
người hâm mộ lựa chọn: character: Sebastian
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: song: The Unbirthday Song
39%
30%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
70%
13%
người hâm mộ lựa chọn: character: Raja
48%
30%
người hâm mộ lựa chọn: character: Zazu
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: character: Pocahontas
57%
22%
người hâm mộ lựa chọn: song: Go the Distance
38%
25%
hòa!
36%
36%
người hâm mộ lựa chọn: song: Cruella de Vil
46%
33%
người hâm mộ lựa chọn: character: Nala
35%
30%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Lọ lem
65%
13%
người hâm mộ lựa chọn: song: Baby Mine
42%
38%
người hâm mộ lựa chọn: song: Painting the hoa hồng Red
38%
29%
người hâm mộ lựa chọn: character: Mulan
52%
24%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Rescuers Down Under
33%
29%
người hâm mộ lựa chọn: character: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
62%
24%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Rescuers
50%
30%
người hâm mộ lựa chọn: character: Robin mui xe
50%
20%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Little Mermaid
68%
9%
người hâm mộ lựa chọn: character: The Tramp
33%
29%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Three Caballeros
38%
25%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Beauty & the Beast
54%
17%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Lady and the Tramp
54%
25%
người hâm mộ lựa chọn: character: Maleficent
45%
30%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: song: Can bạn Feel the tình yêu Tonight
64%
18%
người hâm mộ lựa chọn: movie: 101 Dalmatians
48%
22%
người hâm mộ lựa chọn: song: The Bare Necessities
62%
24%