tạo phiếu bầu

Classic Disney Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị classic disney số phiếu bầu (1-100 of 2516)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: A Dream Is a Wish Your tim, trái tim Makes
60%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ROBIN WILLIAMS - THE GENIE (ALADDIN)
ROBIN WILLIAMS - THE GENIE...
55%
JONATHAN TAYLOR- THOMAS - YOUNG...
18%
hòa!
Pocahontas
29%
The Hunchback of Notre Dame
29%
người hâm mộ lựa chọn: song: The vòng tròn of Life
41%
24%
người hâm mộ lựa chọn: character: Alice
39%
32%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Lion King
55%
17%
người hâm mộ lựa chọn: song: Once Upon a Dream
48%
21%
người hâm mộ lựa chọn: character: Lady
33%
26%
người hâm mộ lựa chọn: song: Part of Your World
62%
19%
người hâm mộ lựa chọn: song: A Whole New World
72%
16%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Ariel & Eric
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: song: Poor Unfortunate Souls
48%
22%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Tarzan & Jane
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Meeko & Flit
55%
14%
người hâm mộ lựa chọn: trio: Marie, Berlioz & Toulouse
54%
38%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Jacques & Gus
38%
29%
người hâm mộ lựa chọn: song: Out There
40%
35%
người hâm mộ lựa chọn: character: cá bơn, bồ câu
38%
29%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Mufasa & Sarabi
59%
23%
người hâm mộ lựa chọn: song: Under the Sea
60%
28%
người hâm mộ lựa chọn: song: I'll Make a Man Out of bạn
59%
27%
người hâm mộ lựa chọn: group: The Mice (Cinderella)
62%
29%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Beauty and the Beast
73%
14%
người hâm mộ lựa chọn: song: The Best of Những người bạn
33%
24%
người hâm mộ lựa chọn: character: Bambi
47%
35%
người hâm mộ lựa chọn: song: Zero to Hero
53%
20%
hòa!
39%
39%
người hâm mộ lựa chọn: character: Scar
43%
22%
người hâm mộ lựa chọn: character: Megara
64%
14%
người hâm mộ lựa chọn: character: Peter Pan
50%
35%
người hâm mộ lựa chọn: character: hoa nhài
71%
10%
người hâm mộ lựa chọn: song: Beauty and the Beast
62%
19%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Pocahontas
57%
24%
người hâm mộ lựa chọn: song: Why Should I Worry
50%
20%
hòa!
39%
39%
người hâm mộ lựa chọn: song: Belle
57%
22%
người hâm mộ lựa chọn: character: Genie
50%
23%
người hâm mộ lựa chọn: trio: Flora, Fauna & Merryweather
46%
29%
người hâm mộ lựa chọn: character: The Cheshire Cat
55%
30%
người hâm mộ lựa chọn: song: You'll Be In My tim, trái tim
52%
22%
người hâm mộ lựa chọn: song: The Siamese Cat Song
48%
24%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Michael & chịu, gấu
43%
35%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Lọ lem & The Prince
45%
40%
người hâm mộ lựa chọn: group: The chó con
68%
16%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: character: The Beast
65%
30%
người hâm mộ lựa chọn: character: Basil of Baker đường phố, đường phố, street
59%
27%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Mulan
61%
17%
người hâm mộ lựa chọn: song: Just Around the Riverbend
46%
33%
người hâm mộ lựa chọn: character: Ariel
57%
26%
người hâm mộ lựa chọn: song: Kiss the Girl
52%
26%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Bernard & Bianca
39%
35%
người hâm mộ lựa chọn: character: Mufasa
52%
33%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Hunchback of Notre Dame
43%
39%
người hâm mộ lựa chọn: character: Oliver
38%
29%
người hâm mộ lựa chọn: character: Sebastian
43%
35%
người hâm mộ lựa chọn: song: The Unbirthday Song
41%
27%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
73%
14%
người hâm mộ lựa chọn: character: Raja
50%
32%
người hâm mộ lựa chọn: character: Zazu
50%
36%
người hâm mộ lựa chọn: character: Pocahontas
57%
24%
người hâm mộ lựa chọn: song: Go the Distance
32%
27%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: song: Cruella de Vil
48%
35%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Lọ lem
68%
14%
người hâm mộ lựa chọn: song: Baby Mine
43%
39%
người hâm mộ lựa chọn: song: Painting the hoa hồng Red
35%
30%
người hâm mộ lựa chọn: character: Mulan
54%
25%
hòa!
32%
32%
người hâm mộ lựa chọn: character: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
65%
25%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Rescuers
56%
28%
người hâm mộ lựa chọn: character: Robin mui xe
50%
22%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Little Mermaid
70%
10%
người hâm mộ lựa chọn: character: The Tramp
35%
30%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Three Caballeros
35%
26%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Beauty & the Beast
55%
18%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Lady and the Tramp
57%
22%
người hâm mộ lựa chọn: character: Maleficent
47%
32%
người hâm mộ lựa chọn: character: Scuttle
30%
25%
người hâm mộ lựa chọn: song: Can bạn Feel the tình yêu Tonight
65%
20%
người hâm mộ lựa chọn: movie: 101 Dalmatians
48%
20%
người hâm mộ lựa chọn: song: The Bare Necessities
65%
25%
người hâm mộ lựa chọn: song: Be Prepared
64%
18%
người hâm mộ lựa chọn: song: Friend Like Me
64%
18%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần & hoa nhài
70%
22%
người hâm mộ lựa chọn: song: màu sắc of the Wind
54%
31%
người hâm mộ lựa chọn: character: Jiminy Cricket
45%
35%
người hâm mộ lựa chọn: character: Esmeralda
44%
28%
hòa!
35%
35%
người hâm mộ lựa chọn: character: Simba
62%
14%
hòa!
39%
39%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Peter & Wendy
43%
30%
người hâm mộ lựa chọn: character: Rafiki
42%
29%
người hâm mộ lựa chọn: character: Belle
63%
29%
người hâm mộ lựa chọn: character: Hercules
36%
27%
người hâm mộ lựa chọn: character: Dodger
36%
24%
người hâm mộ lựa chọn: song: I Just Can't Wait to be King
42%
25%
người hâm mộ lựa chọn: song: Reflection
42%
25%