thêm hình ảnh

Walt Disney's Tarzan Hình ảnh

thêm video

Walt Disney's Tarzan Video

tạo phiếu bầu

Walt Disney's Tarzan Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: "Disney" Jane!
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Tarzan!
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: No one
No one
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Tarzan
76%
7%
người hâm mộ lựa chọn: Tarzan
49%
46%
thêm walt disney's tarzan số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Walt Disney's Tarzan Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm walt disney's tarzan các câu trả lời >>  
viết bài

Walt Disney's Tarzan Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Walt Disney's Tarzan đường Dẫn

thêm walt disney's tarzan đường dẫn >>  

Walt Disney's Tarzan tường

heart
LightSoul99 đã đưa ý kiến …
Tarrzzaannn - ugh >.< the characters, the plot development, the songs (oh my goodness, the songs!), the phim hoạt hình - they, and many others, are what made this movie an absolute and definite "classic".
I'll never stop loving this movie :3 it's bởi far one of the hàng đầu, đầu trang classics of Disney I've watched (and is really addictive to me when being a kid >.<)
Thank bạn Disney, for this beautiful and inspiring, masterpiece! (So nostalgic..) đã đăng hơn một năm qua
big smile
lonewolf8547 đã đưa ý kiến …
New Disney phim chiếu rạp are good. But nothing beats the classics. đã đăng hơn một năm qua
Garth115 đã bình luận…
I agree, the drawn ones were the best. Up was pretty good though. hơn một năm qua
MalloMar đã bình luận…
bạn đã đưa ý kiến it! <3 This is my yêu thích one. I just watched it, and was blown away once again. hơn một năm qua
heart
Let_It_Go đã đưa ý kiến …
This movie. I watched it and I could not control my feelings. Kerchak's death had me gross sobbing all over the place. Clayton's death. Holy guacamole. That was pretty intense and horrifying. But yay, happy ending! đã đăng hơn một năm qua
MalloMar đã bình luận…
I know! It was all done so beautifully. A masterpiece. hơn một năm qua