thêm hình ảnh

Avatar Truyền thuyết về Korra Hình ảnh

thêm video

Avatar Truyền thuyết về Korra Video

tạo phiếu bầu

Avatar Truyền thuyết về Korra Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Mako and korra
53%
47%
hòa!
aang
50%
korra
50%
người hâm mộ lựa chọn: Korra's
58%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Of course!
89%
11%
người hâm mộ lựa chọn: No way! I like her this way...
100%
0%
thêm avatar truyền thuyết về korra số phiếu bầu >>  
viết bài

Avatar Truyền thuyết về Korra Các Bài Viết

thêm avatar truyền thuyết về korra các bài viết >>  

Avatar Truyền thuyết về Korra đường Dẫn

thêm avatar truyền thuyết về korra đường dẫn >>  

Avatar Truyền thuyết về Korra tường

kindymarster đã đưa ý kiến …
Pls tìm kiếm team tang in Google đã đăng cách đây 21 ngày
techwhiz đã đưa ý kiến …
I tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu korra đã đăng cách đây 29 ngày
GigiGianna đã đưa ý kiến …
ATLA and LOK aren't bad TV Shows. But, The One I have the hardest is LOK, I mean, why Would Korra Take Unaavatu Out of the Spirit world?! I've always wondered If Korra is a "listener of wan" hoặc not. đã đăng hơn một năm qua