thêm hình ảnh

Avatar Truyền thuyết về Korra Hình ảnh

thêm video

Avatar Truyền thuyết về Korra Video

tạo phiếu bầu

Avatar Truyền thuyết về Korra Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: I am
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Asami
75%
14%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Asami Sato
50%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Huan
46%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
61%
39%
thêm avatar truyền thuyết về korra số phiếu bầu >>  
viết bài

Avatar Truyền thuyết về Korra Các Bài Viết

thêm avatar truyền thuyết về korra các bài viết >>  

Avatar Truyền thuyết về Korra đường Dẫn

thêm avatar truyền thuyết về korra đường dẫn >>  

Avatar Truyền thuyết về Korra tường

kindymarster đã đưa ý kiến …
Pls tìm kiếm team tang in Google đã đăng cách đây 10 tháng
techwhiz đã đưa ý kiến …
I tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu korra đã đăng cách đây 10 tháng
TheLefteris24 đã bình luận…
Same. Waifu and Relatable FTW !!!! cách đây 6 tháng
TheLefteris24 đã bình luận…
Speaking about the hiển thị in general, yeah, that too. I loved it myself !!!! cách đây 6 tháng
GigiGianna đã đưa ý kiến …
ATLA and LOK aren't bad TV Shows. But, The One I have the hardest is LOK, I mean, why Would Korra Take Unaavatu Out of the Spirit world?! I've always wondered If Korra is a "listener of wan" hoặc not. đã đăng hơn một năm qua