thêm hình ảnh

Doctor Who Hình ảnh

thêm video

Doctor Who Video

tạo phiếu bầu

Doctor Who Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Series 6
36%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Capt. Jack, human born on another planet
68%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Astrid Peth, alien
30%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Martha Jones
25%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Captain John Hart
60%
20%
thêm doctor who số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Doctor Who Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm doctor who các câu trả lời >>  
viết bài

Doctor Who Các Bài Viết

thêm doctor who các bài viết >>  

Doctor Who đường Dẫn

thêm doctor who đường dẫn >>  

Doctor Who tường

RubyJoJo đã đưa ý kiến …
It’s still early days for this club, but feel free to tham gia if you’re a người hâm mộ of Nardole :)

link đã đăng cách đây 8 tháng
Alan_Smith_Fan đã đưa ý kiến …
Unpopular opinion I know but I like Matt Smith as The Doctor! He was my favourite Doctor. What does everyone else think?? đã đăng hơn một năm qua
DW_girl đã bình luận…
Matt Smith is one of my favourites alongside David Tennant! He has that unique ability to act very childish but also act like an ancient god/warrior in the không gian of one story, plus his relationships with his companions are really lovely and his whole storyline is original and really interesting! hơn một năm qua
BJsRealm đã bình luận…
Agreed. tình yêu both of them. cách đây một tháng 1
BJsRealm đã bình luận…
Both David Tennant & Matt Smith, that is cách đây một tháng 1
smile
simrananime đã đưa ý kiến …
A club for Bill Potts fans. Feel free to join!~

link đã đăng hơn một năm qua