thêm hình ảnh

Doctor Who Hình ảnh

thêm video

Doctor Who Video

tạo phiếu bầu

Doctor Who Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Yes!
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: No
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: New series
87%
4%
người hâm mộ lựa chọn: The Brown one
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Rose
69%
31%
thêm doctor who số phiếu bầu >>  
viết bài

Doctor Who Các Bài Viết

thêm doctor who các bài viết >>  

Doctor Who đường Dẫn

thêm doctor who đường dẫn >>  

Doctor Who tường

RubyJoJo đã đưa ý kiến …
It’s still early days for this club, but feel free to tham gia if you’re a người hâm mộ of Nardole :)

link đã đăng cách đây 2 tháng
Alan_Smith_Fan đã đưa ý kiến …
Unpopular opinion I know but I like Matt Smith as The Doctor! He was my favourite Doctor. What does everyone else think?? đã đăng cách đây 5 tháng
DW_girl đã bình luận…
Matt Smith is one of my favourites alongside David Tennant! He has that unique ability to act very childish but also act like an ancient god/warrior in the không gian of one story, plus his relationships with his companions are really lovely and his whole storyline is original and really interesting! cách đây 5 tháng
smile
simrananime đã đưa ý kiến …
A club for Bill Potts fans. Feel free to join!~

link đã đăng hơn một năm qua