thêm chủ đề trên diễn đàn

phim kinh dị diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-100 trên tổng số chủ đề 130 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
😈👻30 ngày Horror Character Challenge👻😈  jlhfan624 40 428 cách đây 5 giờ
Someone help.  jdryden1234 2 1286 cách đây 6 tháng
New Club Look Suggestions [CLOSED]  jlhfan624 16 2322 hơn một năm qua
☠🔪31 Days of Horror🔪☠  jlhfan624 227 27275 hơn một năm qua
Horror những người đang yêu diễn đàn  jlhfan624 16477 382824 hơn một năm qua
National Theatre of Luân Đôn ENCORE in HD: Frankenstein hiển thị at The Ridgefield Playhouse!  rplayhouse1 0 2688 hơn một năm qua
The Shining hiển thị at the Ridgefield Playhouse!  rplayhouse1 0 1708 hơn một năm qua
Shocking & brutal horror phim chiếu rạp  jlhfan624 71 84553 hơn một năm qua
Favirote lesser known horror flick?  whorror 1 1711 hơn một năm qua
Old Horror Movie; ending with killers putting note under door. help  chadjayy 0 1361 hơn một năm qua
Horror Movie Unknown. (What movie is this?) Please help.  chadjayy 0 2415 hơn một năm qua
Are The Endings To Horror phim chiếu rạp Bleaker Today? (spoilers ahead)  QueenofHorror 0 2681 hơn một năm qua
Least yêu thích Horror Movie?  CallaLily11 4 2564 hơn một năm qua
What is your most irrational hoặc Uncommon fears.  piperlovegood 11 3123 hơn một năm qua
yêu thích Horror movie quote?  Horror-Forum 22 4263 hơn một năm qua
slasher phim chiếu rạp v.s. creature flicks/ monsters  libb22 0 1351 hơn một năm qua
Movie Help  Wayne72 0 713 hơn một năm qua
horror killers  libb22 0 1288 hơn một năm qua
The Monkey's Paw (2013)  stuffedcrust08 0 1392 hơn một năm qua
Yay hoặc Nay  jlhfan624 80 9417 hơn một năm qua
A-Z of Horror  HelenBarrylover 17 3180 hơn một năm qua
Dorothy of Oz  dorothy_of_oz 0 1729 hơn một năm qua
đàn ghi ta, guitar Player Murdered.  Charlie25 0 1280 hơn một năm qua
GENERATION P  traviscloyd 0 1329 hơn một năm qua
CUT, PRINT reality horror movie  traviscloyd 0 1161 hơn một năm qua
DVD and movie's Youtube page...  puppy1418 0 1815 hơn một năm qua
Our hàng đầu, đầu trang 50 Horror Films  timo_superstar 0 2970 hơn một năm qua
THE lều, cabin IN THE WOODS  rugbyp45 1 1395 hơn một năm qua
Looking for willing participant to take a survey  CrimeMaster 0 1850 hơn một năm qua
Countdown to 20 000 !  Kackahaluzova 0 1128 hơn một năm qua
Dirty cái gối, gối Fight (Horror/Comedy short Film)  NEPHspeaksTRUTH 0 1537 hơn một năm qua
Animated Zompocalypse Set to Stream at Bloody-Disgusting Later This tháng  rec327 0 905 hơn một năm qua
Killers crossovers i wanna see  horrordude 0 1291 hơn một năm qua
A NEW CLUB FOR DARK HORROR/BIZARRO LITERARY  disturbian 0 1421 hơn một năm qua
Scary? hoặc just plain weird...  VOIDcollective 0 1332 hơn một năm qua
Why we tình yêu horror...  piperlovegood 4 2836 hơn một năm qua
rate the horror...  lloonny 15 1719 hơn một năm qua
don´t know what movie to watch  HellOToYou 1 1103 hơn một năm qua
Horror phim chiếu rạp Of The ngày  ChuckyFan984 1 775 hơn một năm qua
A horror story bởi me  chocolate10 1 1010 hơn một năm qua
Japanese/Asian Horror  Motherhubbard77 2 1152 hơn một năm qua
Round 2: Open! Horror Movie Picture Contest!  timo_superstar 17 3653 hơn một năm qua
Horror biểu tượng contest  LucyJones 4 2031 hơn một năm qua
Horror Movie of the Month!  jlhfan624 330 19524 hơn một năm qua
100 hoặc thêm greatest horror films  befferz 9 1302 hơn một năm qua
Saw những người đang yêu diễn đàn  1122ridr 5 1350 hơn một năm qua
Whats the deal  twilightsaga231 2 1651 hơn một năm qua
phim kinh dị  xgirl101 4 1389 hơn một năm qua
horror Movies- A to Z game  daitheflu4u 188 12561 hơn một năm qua
I want some deaths...  lloonny 0 842 hơn một năm qua
Horror Movie Screencap Guide  jlhfan624 1 1151 hơn một năm qua
yêu thích Comedy Horror Movies?  Horror-Forum 5 1402 hơn một năm qua
scariest movie made since the năm 2000...  TheCountess 23 30166 hơn một năm qua
"My Daily Clip" iphone Application  ScooterN 0 870 hơn một năm qua
Most dissapointing Horror films  EllaBlack 37 2171 hơn một năm qua
Jackie Earle Haley is the new Freddy  1122ridr 1 573 hơn một năm qua
mmo asesinos  chuckyray 0 725 hơn một năm qua
Horror Movie biểu tượng Contest  twilighter4evr 56 3160 hơn một năm qua
Create your own tagline  EllaBlack 1 1497 hơn một năm qua
ZOMBIES GET MAD IN JULY  NYMAD 1 1025 hơn một năm qua
I would like suggestions and some help  xgirl101 0 947 hơn một năm qua
Confirmed horror sequels  1122ridr 2 1045 hơn một năm qua
Screamfest L.A. Call for Entries 2010!  screamfestla 0 551 hơn một năm qua
Horror biểu tượng Contest [Round 1] - Theme: Your yêu thích Movie  jlhfan624 10 1431 hơn một năm qua
TPBM (The Person Below Me) Game  jlhfan624 248 7629 hơn một năm qua
Countdown to 6000 fans!!  jlhfan624 74 3854 hơn một năm qua
The ONLY good remake  1122ridr 3 927 hơn một năm qua
Survival of the Dead Behind-the-Scenes with Director George A. Romero  LaynaHorror 0 532 hơn một năm qua
Watch The Texas Chainsaw Massacre (original 1974) and discuss  bluej12 3 2691 hơn một năm qua
paranormal activity review  TheRyanLamont 5 796 hơn một năm qua
does anyone know this film :(  dreamteller 4 1765 hơn một năm qua
Horror phim chiếu rạp banner contest!! [closed]  jlhfan624 36 2819 hơn một năm qua
Horror Christmas!  jlhfan624 323 9215 hơn một năm qua
What was the last Horror Movie that REALLY scared you?  Horror-Forum 8 916 hơn một năm qua
Horror movie Taglines!  Helen-Lover 53 5895 hơn một năm qua
Horror những người đang yêu Birthday Calendar  EllaBlack 9 704 hơn một năm qua
a new classic killer?  delta117 0 726 hơn một năm qua
Horror movie pictures!  Helen-Lover 107 20311 hơn một năm qua
Horror người hâm mộ Awards '09!  jlhfan624 8 4302 hơn một năm qua
Horror and Scary movie soundtrack features  metalexaminer 0 1077 hơn một năm qua
Best opening and/or ending to a horror film?  Horror-Forum 4 1146 hơn một năm qua
Horror Movie Companion(s)?  Horror-Forum 1 1060 hơn một năm qua
Worse horror movie ever?  Horror-Forum 3 845 hơn một năm qua
My Bloody Valentine re-make opinions?  Horror-Forum 3 822 hơn một năm qua
Do bạn sleep with the lights on...  Horror-Forum 1 959 hơn một năm qua
Under appreciated horror films  EllaBlack 9 4462 hơn một năm qua
bạn know you're obsessed with Horror when...  EllaBlack 5 1081 hơn một năm qua
Things we learn from Horror phim chiếu rạp  EllaBlack 2 698 hơn một năm qua
What Scares bạn most?  EllaBlack 6 800 hơn một năm qua
Everybody, I have horrible news...  axlluver43 5 793 hơn một năm qua
Overrated scary phim chiếu rạp  EllaBlack 3 893 hơn một năm qua
Word after word Game  EllaBlack 2 939 hơn một năm qua
horror A-Z  EllaBlack 3 979 hơn một năm qua
Horror movie drinking game  EllaBlack 0 1628 hơn một năm qua
Horror ti vi -- new episodes  fearkane 0 542 hơn một năm qua
does anyone know this film.  Aileendamen 4 934 hơn một năm qua
Dead Tone  latricia 1 794 hơn một năm qua
Tales from the Crypt Fans!!  PinkyBling 4 723 hơn một năm qua
Do bạn like Ulli Lommel horror movies?  sandyg 2 479 hơn một năm qua
what movie scared bạn the most as a child  bluej12 28 2140 hơn một năm qua