thêm chủ đề trên diễn đàn

phim kinh dị diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-100 trên tổng số chủ đề 133 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
🩸Horror Movie Stan Thread🩸  jlhfan624 17 184 cách đây một tháng 1
Hi  Eric777 2 2078 hơn một năm qua
What are your hàng đầu, đầu trang 10 yêu thích Horror Movies?  Makeupdiva 1 5508 hơn một năm qua
What is your most irrational hoặc Uncommon fears.  piperlovegood 12 7964 hơn một năm qua
Least yêu thích Horror Movie?  CallaLily11 5 7339 hơn một năm qua
😈👻30 ngày Horror Character Challenge👻😈  jlhfan624 62 13330 hơn một năm qua
THE lều, cabin IN THE WOODS  rugbyp45 2 5442 hơn một năm qua
A-Z of Horror  HelenBarrylover 18 5810 hơn một năm qua
Someone help.  jdryden1234 2 4464 hơn một năm qua
New Club Look Suggestions [CLOSED]  jlhfan624 16 6781 hơn một năm qua
☠🔪31 Days of Horror🔪☠  jlhfan624 227 50823 hơn một năm qua
Horror những người đang yêu diễn đàn  jlhfan624 16477 870775 hơn một năm qua
National Theatre of Luân Đôn ENCORE in HD: Frankenstein hiển thị at The Ridgefield Playhouse!  rplayhouse1 0 7202 hơn một năm qua
The Shining hiển thị at the Ridgefield Playhouse!  rplayhouse1 0 6039 hơn một năm qua
Shocking & brutal horror phim chiếu rạp  jlhfan624 71 95289 hơn một năm qua
Favirote lesser known horror flick?  whorror 1 5615 hơn một năm qua
Old Horror Movie; ending with killers putting note under door. help  chadjayy 0 4594 hơn một năm qua
Horror Movie Unknown. (What movie is this?) Please help.  chadjayy 0 6136 hơn một năm qua
Are The Endings To Horror phim chiếu rạp Bleaker Today? (spoilers ahead)  QueenofHorror 0 6219 hơn một năm qua
yêu thích Horror movie quote?  Horror-Forum 22 9205 hơn một năm qua
slasher phim chiếu rạp v.s. creature flicks/ monsters  libb22 0 5194 hơn một năm qua
Movie Help  Wayne72 0 4983 hơn một năm qua
horror killers  libb22 0 5924 hơn một năm qua
The Monkey's Paw (2013)  stuffedcrust08 0 5845 hơn một năm qua
Yay hoặc Nay  jlhfan624 80 18079 hơn một năm qua
Dorothy of Oz  dorothy_of_oz 0 5633 hơn một năm qua
đàn ghi ta, guitar Player Murdered.  Charlie25 0 5062 hơn một năm qua
GENERATION P  traviscloyd 0 4989 hơn một năm qua
CUT, PRINT reality horror movie  traviscloyd 0 4394 hơn một năm qua
DVD and movie's Youtube page...  puppy1418 0 4987 hơn một năm qua
Our hàng đầu, đầu trang 50 Horror Films  timo_superstar 0 6691 hơn một năm qua
Looking for willing participant to take a survey  CrimeMaster 0 5022 hơn một năm qua
Countdown to 20 000 !  Kackahaluzova 0 5520 hơn một năm qua
Dirty cái gối, gối Fight (Horror/Comedy short Film)  NEPHspeaksTRUTH 0 5258 hơn một năm qua
Animated Zompocalypse Set to Stream at Bloody-Disgusting Later This tháng  rec327 0 4077 hơn một năm qua
Killers crossovers i wanna see  horrordude 0 3792 hơn một năm qua
A NEW CLUB FOR DARK HORROR/BIZARRO LITERARY  disturbian 0 6179 hơn một năm qua
Scary? hoặc just plain weird...  VOIDcollective 0 4443 hơn một năm qua
Why we tình yêu horror...  piperlovegood 4 7350 hơn một năm qua
rate the horror...  lloonny 15 5745 hơn một năm qua
don´t know what movie to watch  HellOToYou 1 5190 hơn một năm qua
Horror phim chiếu rạp Of The ngày  ChuckyFan984 1 5655 hơn một năm qua
A horror story bởi me  chocolate10 1 5280 hơn một năm qua
Japanese/Asian Horror  Motherhubbard77 2 6581 hơn một năm qua
Round 2: Open! Horror Movie Picture Contest!  timo_superstar 17 8903 hơn một năm qua
Horror biểu tượng contest  LucyJones 4 5877 hơn một năm qua
Horror Movie of the Month!  jlhfan624 330 34043 hơn một năm qua
100 hoặc thêm greatest horror films  befferz 9 4230 hơn một năm qua
Saw những người đang yêu diễn đàn  1122ridr 5 4705 hơn một năm qua
Whats the deal  twilightsaga231 2 6348 hơn một năm qua
phim kinh dị  xgirl101 4 6574 hơn một năm qua
horror Movies- A to Z game  daitheflu4u 188 27384 hơn một năm qua
I want some deaths...  lloonny 0 3648 hơn một năm qua
Horror Movie Screencap Guide  jlhfan624 1 4018 hơn một năm qua
yêu thích Comedy Horror Movies?  Horror-Forum 5 4147 hơn một năm qua
scariest movie made since the năm 2000...  TheCountess 23 33643 hơn một năm qua
"My Daily Clip" iphone Application  ScooterN 0 3554 hơn một năm qua
Most dissapointing Horror films  EllaBlack 37 8149 hơn một năm qua
Jackie Earle Haley is the new Freddy  1122ridr 1 4782 hơn một năm qua
mmo asesinos  chuckyray 0 5300 hơn một năm qua
Horror Movie biểu tượng Contest  twilighter4evr 56 12554 hơn một năm qua
Create your own tagline  EllaBlack 1 6438 hơn một năm qua
ZOMBIES GET MAD IN JULY  NYMAD 1 5478 hơn một năm qua
I would like suggestions and some help  xgirl101 0 4363 hơn một năm qua
Confirmed horror sequels  1122ridr 2 5193 hơn một năm qua
Screamfest L.A. Call for Entries 2010!  screamfestla 0 4272 hơn một năm qua
Horror biểu tượng Contest [Round 1] - Theme: Your yêu thích Movie  jlhfan624 10 4542 hơn một năm qua
TPBM (The Person Below Me) Game  jlhfan624 248 18304 hơn một năm qua
Countdown to 6000 fans!!  jlhfan624 74 12211 hơn một năm qua
The ONLY good remake  1122ridr 3 5380 hơn một năm qua
Survival of the Dead Behind-the-Scenes with Director George A. Romero  LaynaHorror 0 4741 hơn một năm qua
Watch The Texas Chainsaw Massacre (original 1974) and discuss  bluej12 3 5741 hơn một năm qua
paranormal activity review  TheRyanLamont 5 5188 hơn một năm qua
does anyone know this film :(  dreamteller 4 6157 hơn một năm qua
Horror phim chiếu rạp banner contest!! [closed]  jlhfan624 36 9834 hơn một năm qua
Horror Christmas!  jlhfan624 323 25807 hơn một năm qua
What was the last Horror Movie that REALLY scared you?  Horror-Forum 8 3539 hơn một năm qua
Horror movie Taglines!  Helen-Lover 53 13886 hơn một năm qua
Horror những người đang yêu Birthday Calendar  EllaBlack 9 5035 hơn một năm qua
a new classic killer?  delta117 0 5362 hơn một năm qua
Horror movie pictures!  Helen-Lover 107 35032 hơn một năm qua
Horror người hâm mộ Awards '09!  jlhfan624 8 8450 hơn một năm qua
Horror and Scary movie soundtrack features  metalexaminer 0 4493 hơn một năm qua
Best opening and/or ending to a horror film?  Horror-Forum 4 4928 hơn một năm qua
Horror Movie Companion(s)?  Horror-Forum 1 3927 hơn một năm qua
Worse horror movie ever?  Horror-Forum 3 4566 hơn một năm qua
My Bloody Valentine re-make opinions?  Horror-Forum 3 3445 hơn một năm qua
Do bạn sleep with the lights on...  Horror-Forum 1 3704 hơn một năm qua
Under appreciated horror films  EllaBlack 9 7634 hơn một năm qua
bạn know you're obsessed with Horror when...  EllaBlack 5 4741 hơn một năm qua
Things we learn from Horror phim chiếu rạp  EllaBlack 2 3748 hơn một năm qua
What Scares bạn most?  EllaBlack 6 3362 hơn một năm qua
Everybody, I have horrible news...  axlluver43 5 3538 hơn một năm qua
Overrated scary phim chiếu rạp  EllaBlack 3 3882 hơn một năm qua
Word after word Game  EllaBlack 2 3989 hơn một năm qua
horror A-Z  EllaBlack 3 4151 hơn một năm qua
Horror movie drinking game  EllaBlack 0 5227 hơn một năm qua
Horror ti vi -- new episodes  fearkane 0 4080 hơn một năm qua
does anyone know this film.  Aileendamen 4 5814 hơn một năm qua
Dead Tone  latricia 1 4027 hơn một năm qua