☆ Aidan ツ the koolest guy bạn know! ☆

thành viên fanpop từ năm May 2009

  • Male, 23 years old
  • Harpers Island, California
  • Favorite TV Show: HARPER'S ISLAND, The Vampire Diaries, Ghost Whisperer, Đội điều tra hiện trường Miami, The Middle, Modern Family
    Favorite Movie: Sorority Row, All the boys tình yêu Mandy Lane, Jennifer's Body, My Super Pyscho Sweet 16, My Bloody Valentine, Cold Prey, Black Xmas, IKWYDLS, Valentine
    Favorite Musician: rắn hổ mang Starship, 3oh! 3, David Guetto, Civil Twilight
    Favorite Book or Author: Blue is for Nightmares, The Chronicles of Vladimir Tod, Harry Potter, Jennifer's Body, Vampire Diaries, I Know what bạn did last summer
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

rich872 đã đưa ý kiến …
Hiii. :D đã đăng hơn một năm qua
kpclb đã đưa ý kiến …
WOW! We tình yêu basically the same things! đã đăng hơn một năm qua
wifeofjason trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
tình yêu your polls. And I totally stand with bạn against animal cruelty. bạn have no idea what I want to do to those people. hoặc maybe bạn do. đã đăng hơn một năm qua