Skye-Rainbow Dawn JR

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Female, 22 years old
  • Bermuda triangle, Bermuda
  • Favorite TV Show: X-Files
    Favorite Movie: Joes Apartment
    Favorite Musician: Hedley
    Favorite Book or Author: Salems Lot
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

xgirl101 đã đưa ý kiến về The X-Philes
That''s right, us X-Philes get a The. đã đăng hơn một năm qua
xgirl101 đã đưa ý kiến về Phantom of the Paradise
PHILIBIN đã đăng hơn một năm qua
Enoby trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Whoa! good các bình luận bitch! đã đăng hơn một năm qua