thêm hình ảnh

House Hình ảnh

thêm video

House Video

tạo phiếu bầu

House Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Cameron
53%
47%
người hâm mộ lựa chọn: Chase, Cameron, Foreman (S1, S2, S3)
65%
19%
người hâm mộ lựa chọn: House: *Too lazy to think in a project right now*
House: * Too lazy to think in a...
36%
Taub: Growing up
16%
người hâm mộ lựa chọn: lucas he is weird but funny
27%
25%
người hâm mộ lựa chọn: He start to use vicodin
45%
31%
thêm house số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

House Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm house các câu trả lời >>  
viết bài

House Các Bài Viết

thêm house các bài viết >>  

House đường Dẫn

thêm house đường dẫn >>  

House tường

ImAnEasel đã đưa ý kiến …
I've set up some discussion topics in the forums, if anyone is bored and wants to talk about House. =^^= I'm advertising them here because các diễn đàn don't appear on people's updates, hoặc perhaps my những thông tin cập nhập are just glitched hoặc something... đã đăng hơn một năm qua
ImAnEasel đã đưa ý kiến …
Kutner should be on the banner. >:''( đã đăng hơn một năm qua
candylover246 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
misanthrope86 đã bình luận…
I think there was some discussion about that at the time. I agree: he should be on there! hơn một năm qua
ninjasnow đã bình luận…
Agreed! hơn một năm qua
ninjasnow đã đưa ý kiến …
I'm new to fanpop and just checking out the House md fanpage <333 đã đăng hơn một năm qua