thêm hình ảnh

House Hình ảnh

thêm video

House Video

tạo phiếu bầu

House Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: YES ofc just HOUSE and no one else!!!!
88%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Chase, Cameron, Foreman (S1, S2, S3)
66%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Cameron
53%
47%
người hâm mộ lựa chọn: House: *Too lazy to think in a project right now*
House: * Too lazy to think in a...
36%
Taub: Growing up
16%
người hâm mộ lựa chọn: lucas he is weird but funny
27%
25%
thêm house số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

House Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm house các câu trả lời >>  
viết bài

House Các Bài Viết

thêm house các bài viết >>  

House đường Dẫn

thêm house đường dẫn >>  

House tường

monmolina đã đưa ý kiến …
I'm getting depressed I watched house md for the third time and I can't moved on that it's really over :( đã đăng cách đây một tháng 1
misanthrope86 đã bình luận…
I feel ya. It has taken me pretty much two years to re-watch the whole hiển thị because I kept stalling, wanting to delay the emotional turmoil! I am currently about half-way through season 8... cách đây 29 ngày
ImAnEasel đã đưa ý kiến …
I've set up some discussion topics in the forums, if anyone is bored and wants to talk about House. =^^= I'm advertising them here because các diễn đàn don't appear on people's updates, hoặc perhaps my những thông tin cập nhập are just glitched hoặc something... đã đăng hơn một năm qua
ImAnEasel đã đưa ý kiến …
Kutner should be on the banner. >:''( đã đăng hơn một năm qua
candylover246 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
misanthrope86 đã bình luận…
I think there was some discussion about that at the time. I agree: he should be on there! hơn một năm qua
ninjasnow đã bình luận…
Agreed! hơn một năm qua