thêm hình ảnh

iCarly Hình ảnh

thêm video

iCarly Video

tạo phiếu bầu

iCarly Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Like it? I loved it!
64%
23%
người hâm mộ lựa chọn: He's okay
51%
39%
người hâm mộ lựa chọn: yes
77%
17%
người hâm mộ lựa chọn: freddie
freddie
44%
nobody
16%
người hâm mộ lựa chọn: Not comfortable answering that, because I am a girl
Not comfortable answeri- ng...
46%
20%
thêm icarly số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

iCarly Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm icarly các câu trả lời >>  
viết bài

iCarly Các Bài Viết

thêm icarly các bài viết >>  

iCarly đường Dẫn

thêm icarly đường dẫn >>  

iCarly tường

_COCOPOP_2006 đã đưa ý kiến …
Hi Carly, Sam and Freddie I tình yêu bạn hiển thị so much 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 đã đăng cách đây 10 tháng
AndrewRamirez đã đưa ý kiến …
Hi Carly I tình yêu bạn hiển thị and your brother Spenser
I like his art đã đăng cách đây 11 tháng
ciarra_123 đã đưa ý kiến …
😀hi carly,samand freedie i tình yêu the hiển thị 😘 đã đăng hơn một năm qua