Antara

thành viên fanpop từ năm December 2007

  • Female, 26 years old
  • Bronx, New York
  • Favorite TV Show: Buffy the Vampire Slayer, Angel, Charmed, One cây Hill, Gilmore Girls
    Favorite Movie: Titanic, The Dark Knight, Captain America: The Winter Soldier
    Favorite Musician: Taylor Swift, Fall Out Boy
    Favorite Book or Author: Harry Potter series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

x-missmckena-x đã đưa ý kiến …
Hiya I am trying to collect research for my dissertation on why people do hoặc dont watch shows on The CW and The WB and I would tình yêu your input, if bạn have a spare few giây Ive created a diễn đàn on the ti vi spot for responses:

link

Thanks x đã đăng hơn một năm qua
bangel9redux đã đưa ý kiến …
xin chào we have some các câu lạc bộ in common. Add me? đã đăng hơn một năm qua
Mongoose09 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments