I stand for the Strange and Lonley.

thành viên fanpop từ năm January 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 31 clubs Dedicated (31) Die-Hard Fan in 44 clubs Die-Hard (44) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

smile
LowriLorenza89 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
các điểm thưởng for your Charlie Pace người hâm mộ video đã đăng hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
heart
tamilnna trao các điểm thưởng cho tôi về my images
add me plz i ma a canadaian like u i am born in canada plz add me i ma canadaian đã đăng hơn một năm qua