Erin Chance

thành viên fanpop từ năm April 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
erinlabadie đã đưa ý kiến về Greyson Chance
Hi guys omg im so happy the Ep is out my favr song is np fear what about yall!? đã đăng hơn một năm qua
erinlabadie đã bình luận…
no fear * hơn một năm qua
worried
erinlabadie đã đưa ý kiến về Greyson Chance
I heard the ep comes out early may I thought it was coming out in march Oh well still cant wait! đã đăng hơn một năm qua
ice2504 đã bình luận…
Me too! hơn một năm qua
erinlabadie đã đưa ý kiến về Greyson Chance
câu hỏi
what age were bạn when bạn become a người hâm mộ of Greyson?
I was 10 now I am 16 đã đăng hơn một năm qua
ice2504 đã bình luận…
I was 11 Now I'm 17. hơn một năm qua
erinlabadie đã bình luận…
awesome hơn một năm qua