from beginning to end ♡ from zero

thành viên fanpop từ năm September 2012

  • 190622 ♡ "no matter who bạn are, where bạn come from, who bạn love, i tình yêu each and every single one of bạn the same. you. you. you. i will always be bởi your side. so everyone, be happy and stay happy. thank you, i tình yêu you!" [190810 lee jooheon]
  • Favorite TV Show: link.link
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 20 clubs Dedicated (20) Die-Hard Fan in 20 clubs Die-Hard (20) Fanatic in 11 clubs Fanatic (11) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
xin chào my Mira sunshine ❤
how are bạn Long time no hear from you?
anything new?

I will go on olidays for 4 and a half week
will miss bạn so much
take care,healthy,safe
buing buing your Lion and Kat đã đăng cách đây một tháng 1
GDragon612 đã bình luận…
I let bạn know if I am back<3 cách đây một tháng 1
heart
Stelena-Finchel trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi cutie <3

It's been so long since i've been on here! How are bạn doing? How are your studies going? Well, I hope. Missing you! Sending tình yêu and best wishes <3333 đã đăng cách đây 3 tháng
heart
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
just for fun my Minhuykkiequeenie!!!
awee I tình yêu your thông tin các nhân look so much
how are bạn doing?
Missing bạn hun!!!
Lion and me wishing bạn a beautiful thuesday đã đăng cách đây 5 tháng