from beginning to end ♡

thành viên fanpop từ năm September 2012

  • 190622 ♡ "no matter who bạn are, where bạn come from, who bạn love, i tình yêu each and every single one of bạn the same. you. you. you. i will always be bởi your side. so everyone, be happy and stay happy. thank you, i tình yêu you!" [190810 lee jooheon]
  • Favorite TV Show: link
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 20 clubs Dedicated (20) Die-Hard Fan in 20 clubs Die-Hard (20) Fanatic in 11 clubs Fanatic (11) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
Stelena-Finchel trao các điểm thưởng cho tôi về my images
🎄🎅💖💚🎀🎄🎅💖💚🎀🎄🎅💖💚🎀🎄🎄🎅
Just sprinkling a little giáng sinh magic on your page!
🎄🎅💖💚🎀🎄🎅💖💚🎀🎄🎅💖💚🎀🎄🎄🎅 đã đăng cách đây 9 tháng
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
xin chào my Miraa Monsta x queenie
wanna tham gia my new animal and nature club thank bạn so much!!!!
link đã đăng cách đây 11 tháng
GDragon612 đã bình luận…
miss bạn so much >< cách đây 11 tháng
GDragon612 đã bình luận…
hope bạn are doing fine hun!!<3 cách đây 11 tháng
heart
LoveSterlingB trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
tình yêu and miss bạn ♡ đã đăng hơn một năm qua