Eunhyuk's Wife

thành viên fanpop từ năm July 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
poloko3000 đã đưa ý kiến …
Please Vote through my MAMA voting invitation url ^ ^ Vote for EXO please please please ~~~~
link đã đăng hơn một năm qua
big smile
poloko3000 đã đưa ý kiến …
My new số phiếu bầu for Girl Groups "The Romantic & Idol" :
1) link
2) link đã đăng hơn một năm qua
poloko3000 đã đưa ý kiến …
Hello, Would bạn please vote for my new polls?? They are about "The Romantic and Idol"...
1) link
2) link
THANKS A LOT ◕‿◕ đã đăng hơn một năm qua